Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae ein cyrsiau chwaraeon wedi'u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) - cartref ysbrydoledig Chwaraeon CAVC.

Am Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae ein cyrsiau chwaraeon wedi’u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd — cartref ysbrydoledig Chwaraeon CAVC. Mae’r cyfleuster hwn yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol gan gynnwys campfa fawr, stiwdios ffitrwydd, cae 3G dan orchudd a thrac athletau. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddatblygu eich sgiliau trwy gyfleoedd gan gynnwys cynnal sesiynau hyfforddi neu ymgymryd â lleoliadau gwaith mewn chwaraeon. Mae ein cyrsiau chwaraeon yn cwmpasu pob agwedd ar chwaraeon — o wyddor chwaraeon ac ymarfer corff, i berfformiad a rhagoriaeth chwaraeon. Dyluniwyd ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus i baratoi myfyrwyr ar gyfer mynediad llwyddiannus i unrhyw un o’r gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai felly mae’r dysgu’n canolbwyntio ar ymchwilio i waith yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Lluoedd Arfog a’r Gwasanaeth Carchardai.

Eich CAVC

Cyflwynir ein cyrsiau Chwaraeon a’n cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghaerdydd yng nghartref newydd Chwaraeon CAVC yn Lecwydd — Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Gyda’r cyfleusterau diweddaraf gan gynnwys cae 3G dan orchudd, campfeydd gyda’r holl gyfarpar a thrac athletau, nid oes lle gwell i fod os ydych chi o ddifrif am chwaraeon.

Eich Diwydiant

Ar hyn o bryd, mae dros 13,500 o bobl yn gweithio mewn galwedigaethau Gwasanaethau Cyhoeddus a Gwasanaethau Mewn Lifrau a chyflogir bron i 9,000 o bobl mewn galwedigaethau chwaraeon gyda thwf o 1.6% wedi’i ragweld tan 2025. (EMSI 2019)

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis astudio cymhwyster diwydiant proffesiynol gyda CAVC ar ôl 18 oed i ddod yn Hyfforddwr Campfa neu Hyfforddwr Personol cymwys. Mae eraill yn mynd ymlaen i addysg uwch gyda phrifysgolion ledled y DU, neu’n aros yn CAVC i astudio’r HND uchel ei barch mewn Hyfforddi Chwaraeon a Pherfformiad neu Hyfforddi Cryfder ac Adferiad a gynhelir mewn partneriaeth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Y cyrsiau i gyd

Cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gwasanaethau Cyhoeddus L1 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Dyfarniad Swyddogion Diogelwch (CDP) L2 Rhan Amser 31 Hydref 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Goruchwyliaeth Drws (CPD) L2 Rhan Amser 3 Hydref 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gwasanaethau Cyhoeddus L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Cyhoeddus - Diploma Sylfaen Cenedlaethol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng L5 Llawn Amser 12 Medi 2022 Campws y Barri

Yma gallwch fynd ar daith rithwir o amgylch Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC)

Llawn amser Cyrsiau Chwaraeon

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Chwaraeon L1 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Iechyd, Ffitrwydd a Lles L2 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon (Dwyieithog) - Diploma Atodol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon (Glamorgan Cricket) L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Gerddi Sophia
Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored - Diploma Sylfaen Cenedlaethol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon - Diploma Sylfaen Cenedlaethol (Rygbi) L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Parc yr Arfau
Chwaraeon - Diploma Sylfaen Cenedlaethol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon - Tystysgrif Estynedig Genedlaethol ac Addysg Gorfforol Uwch Gyfrannol (UG AG) L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddwr Personol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Rhagoriaeth mewn Chwaraeon a Pherfformiad - Tystysgrif Estynedig Genedlaethol L3 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino L5 Llawn Amser 5 Medi 2022 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Rhan amser Cyrsiau Chwaraeon

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Arwain Hyfforddiant Cylchol (CDP) L2 Rhan Amser 7 Ionawr 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Arwain Hyfforddiant Kettlebell (CDP) L2 Rhan Amser 15 Ebrill 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Arwain Hyfforddiant Symudiadau Crog (CDP) L2 Rhan Amser 6 Mai 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddwr Ffitrwydd (CDP) L2 Rhan Amser 20 Medi 2022 25 Ebrill 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddwr Ffitrwydd L2 Rhan Amser 23 Mai 2022 17 Ionawr 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Seiclo Grŵp Dan Do (CDP) L2 Rhan Amser 18 Chwefror 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Atgyfeiriad Ymarfer Corff (CDP) L3 Rhan Amser 27 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Hyfforddwr Personol L3 Rhan Amser 12 Medi 2022 16 Ionawr 2023 17 Ebrill 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd