Chwaraeon

Mae ein cyrsiau chwaraeon wedi'u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) - cartref ysbrydoledig Chwaraeon CAVC.

Am Chwaraeon

Mae ein cyrsiau chwaraeon wedi’u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd — cartref ysbrydoledig Chwaraeon CAVC. Mae’r cyfleuster hwn yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol gan gynnwys campfa fawr, stiwdios ffitrwydd, cae 3G dan orchudd a thrac athletau. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddatblygu eich sgiliau trwy gyfleoedd gan gynnwys cynnal sesiynau hyfforddi neu ymgymryd â lleoliadau gwaith mewn chwaraeon. Mae ein cyrsiau chwaraeon yn cwmpasu pob agwedd ar chwaraeon — o wyddor chwaraeon ac ymarfer corff, i berfformiad a rhagoriaeth chwaraeon.

Eich CAVC

Cyflwynir ein cyrsiau Chwaraeon a’n cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghaerdydd yng nghartref newydd Chwaraeon CAVC yn Lecwydd — Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Gyda’r cyfleusterau diweddaraf gan gynnwys cae 3G dan orchudd, campfeydd gyda’r holl gyfarpar a thrac athletau, nid oes lle gwell i fod os ydych chi o ddifrif am chwaraeon.

Eich Diwydiant

Ar hyn o bryd, mae dros 13,500 o bobl yn gweithio mewn galwedigaethau Gwasanaethau Cyhoeddus a Gwasanaethau Mewn Lifrau a chyflogir bron i 9,000 o bobl mewn galwedigaethau chwaraeon gyda thwf o 1.6% wedi’i ragweld tan 2025. (EMSI 2019)

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis astudio cymhwyster diwydiant proffesiynol gyda CAVC ar ôl 18 oed i ddod yn Hyfforddwr Campfa neu Hyfforddwr Personol cymwys. Mae eraill yn mynd ymlaen i addysg uwch gyda phrifysgolion ledled y DU, neu’n aros yn CAVC i astudio’r HND uchel ei barch mewn Hyfforddi Chwaraeon a Pherfformiad neu Hyfforddi Cryfder ac Adferiad a gynhelir mewn partneriaeth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Y cyrsiau i gyd

Llawn amser Cyrsiau Chwaraeon

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Chwaraeon L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Iechyd, Ffitrwydd a Lles L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon (Pêl-droed) - Diploma Sylfaen Cenedlaethol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon - Diploma Sylfaen Cenedlaethol (Rygbi) L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Parc yr Arfau
Chwaraeon - Diploma Sylfaen Cenedlaethol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddwr Personol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Rhagoriaeth mewn Chwaraeon a Pherfformiad - Tystysgrif Estynedig Genedlaethol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Tystysgrif Estynedig Genedlaethol Lefel 3 BTEC Pearson mewn Chwaraeon L3 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Rhan amser Cyrsiau Chwaraeon

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Hyfforddwr Ffitrwydd L2 Rhan Amser 6 Tachwedd 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd