Chwaraeon

Mae ein cyrsiau chwaraeon wedi'u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) - cartref ysbrydoledig Chwaraeon CAVC.

Am Chwaraeon

Trowch eich angerdd am chwaraeon yn yrfa. Gall astudio chwaraeon fod yn llwybr i ystod eang o yrfaoedd gan gynnwys hyfforddi, addysgu, seicoleg chwaraeon, iechyd a lles, hyfforddwr ffitrwydd, rheoli chwaraeon a hamdden a mwy. 
Byddwch wedi’ch lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) – ein cartref ysbrydoledig ar gyfer chwaraeon, gydag ystafelloedd dosbarth a mannau dysgu yn ogystal â champfa fawr, stiwdios ffitrwydd, caeau 3G awyr agored a dan do a thrac athletau. Byddwch hefyd yn elwa o athrawon arbenigol, siaradwyr gwadd a chyfleoedd i roi theori ar waith yn cynnal sesiynau hyfforddi neu’n ymgymryd â lleoliadau gwaith.

Eich CAVC

Mae CAVC o ddifrif ynglŷn â chwaraeon gyda chyfleusterau chwaraeon rhagorol y byddwch yn elwa ohonynt. Mae Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) yn gartref i’r holl gyrsiau chwaraeon ac mae’n cynnwys caeau 3G awyr agored a dan do, campfa fawr, trac athletau a mwy. Bydd gennych hefyd fynediad i Gampws Canol y Ddinas gerllaw i astudio neu ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon yno, gan gynnwys ein Cromen Chwaraeon, Campfa Cryfder a Chyflyru a chae 3G.

Eich Diwydiant

Mae gan Alwedigaethau Chwaraeon weithlu cynyddol o dros 8,000 gydag amcangyfrif o 1,600 o swyddi ychwanegol erbyn 2026 ym Mhrifddinas- Ranbarth Caerdydd. (Lightcast, 2022).

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn astudio Chwaraeon neu Berfformiad Chwaraeon a Rhagoriaeth, yn symud ymlaen i’r brifysgol i astudio ystod eang o gyrsiau, gan gynnwys Gwyddor Chwaraeon, Seicoleg Chwaraeon, Ffisiotherapi, Addysgu a mwy. Rydym hefyd yn cynnig addysg uwch yn CAVC. Mae ein cwrs Iechyd, Ffitrwydd a Lles ar gyfer y rhai sydd am gamu’n syth i gyflogaeth yn gweithio mewn canolfan chwaraeon neu gampfeydd. Mae’r rhain yn aml yn astudio’r cwrs Hyfforddwr Personol i allu gweithio 1-2-1 gyda chleientiaid.

Y cyrsiau i gyd

Llawn amser Cyrsiau Chwaraeon

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Chwaraeon L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddi Ymarfer Corff a Ffitrwydd L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon (Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff) L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddi Chwaraeon (Rygbi) L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Parc yr Arfau
Hyfforddi Chwaraeon L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddwr Personol L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Dadansoddi Cymhwysol mewn Perfformiad Pêl-droed L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Rhan amser Cyrsiau Chwaraeon

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Hyfforddwr Ffitrwydd L2 Rhan Amser 1 Gorffennaf 2024 5 Tachwedd 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddwr Personol L3 Rhan Amser 4 Tachwedd 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd