Hyfforddwr Personol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 21 Mehefin 2024
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Dewch yn Hyfforddwr Personol Lefel 3 gyda'n cymhwyster CIMSPA achrededig Diploma Lefel 2 mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd). Diploma Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol yw ein cymhwyster mwyaf poblogaidd.

Mae'r cwrs yn rhoi’r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd eu hangen arnoch i ddarparu sesiynau hyfforddiant un i un a sesiynau hyfforddiant grŵp, ac mae’n helpu gyda dulliau busnes a marchnata sy’n eich galluogi i dyfu sylfaen cleientiaid hyfforddiant personol llwyddiannus.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r unedau astudio yn cynnwys y canlynol:

  • Anatomeg a Ffisioleg Gymhwysol
  • Cynllun Rhaglen Ymarfer Corff Pwrpasol
  • Cyfarwyddyd Rhaglen Ymarfer Corff wedi’i Deilwra
  • Craffter Busnes ar gyfer ymarfer hyfforddiant personol llwyddiannus
  • Hyrwyddo Lles drwy gymhelliant a rhyngweithio cleientiaid
  • Maeth i gefnogi gweithgaredd corfforol

Mae cyfleusterau addysgu yn hwyluso elfennau theori ac ymarferol ar gampws CISC.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Wedi cwblhau cwrs Hyfforddwr Gym Lefel 2 yn llwyddiannus

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

21 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC3F30
L3

Cymhwyster

YMCA Lefel 3 Diploma mewn Hyfforddiant Personol (Ymarferydd)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Uchafbwynt y coleg i mi fu cwrdd â phobl sydd yr un mor frwd dros chwaraeon â mi, a’r cyfleusterau. Rwyf wir yn mwynhau sesiynau ymarferol y cwrs, gan gynnwys hyfforddi chwaraeon, dulliau ymchwil ac anatomeg ddynol.

Nicole Kells
Myfyriwr Chwaraeon presennol (Dwyieithog) cwrs lefel 3, blwyddyn 2.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ