Ein safleoedd

I ddysgwyr, cyflogwyr a’r gymuned

Campws Canol y Ddinas CAVC

Ein campws adnabyddus yn y Brifddinas

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd CAVC

Ein canolfan bwrpasol ar gyfer chwaraeon

Campws y Barri CAVC

Ein campws sefydledig i’r Fro

Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod CAVC (ICAT)

Ein canolfan ragoriaeth ar gyfer Awyrofod
ecc_front_signage_1

Campws Cymunedol Eastern CAVC

Ein safle newydd yn Nwyrain y Ddinas
ecc_front_signage_1

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Ein Campws Cymunedol yng Ngorllewin y Ddinas

Teithiau Rhithwir

Yma gallwch fynd ar daith rithwir o amgylch rhai o'n cyfleusterau niferus i roi syniad i chi o'r hyn y mae ein campysau yn ei gynnig. Mwy o deithiau rhithwir yn dod yn fuan.