Teithiau Rhithwir

Yma gallwch fynd ar daith rithwir o amgylch rhai o'n cyfleusterau niferus i roi syniad i chi o'r hyn y mae ein campysau yn ei gynnig. Mwy o deithiau rhithwir yn dod yn fuan.

Campws Canol y Ddinas CAVC

Ein campws adnabyddus yn y Brifddinas

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ein canolfan bwrpasol ar gyfer chwaraeon.

Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod (ICAT)

Ein canolfan ragoriaeth ar gyfer Awyrofod.

Campws Cymunedol Eastern

Ein safle newydd yn Nwyrain y Ddinas

Barri

Ein campws sefydledig i’r Fro