Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Wedi’i leoli yn Nhrelái, mae’r campws newydd sbon yma’n gwasanaethu myfyrwyr a chymuned leol Gorllewin Caerdydd. Mae’r campws cwbl fodern yn cynnwys amgylcheddau dysgu amrywiol, gan gynnwys theatrau darlithio, ystafelloedd cynhadledd, labordai ac ystafelloedd dosbarth.

Mae’r campws yn hawdd ei gyrraedd mewn car gyda maes parcio ar y safle ac mae gwasanaeth bws da i gyrraedd y safle hefyd. Mae hynny’n golygu ei fod yn lle delfrydol i chi ddysgu rhywbeth newydd neu ddatblygu eich sgiliau ar gyfer gyrfa ymhellach.

Cyfeiriad

Heol Penally
Caerdydd 
CF5 5XP 

Rhif Ffôn: 02920 250 250

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Mynediad galwedigaethol
L1 EL3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cyfrifiadura - Rhaglen Uwch
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ