Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Ein Campws Cymunedol yng Ngorllewin y Ddinas

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Wedi’i leoli yn Nhrelái, mae’r campws newydd sbon yma’n gwasanaethu myfyrwyr a chymuned leol Gorllewin Caerdydd. Mae’r campws cwbl fodern yn cynnwys amgylcheddau dysgu amrywiol, gan gynnwys theatrau darlithio, ystafelloedd cynhadledd, labordai ac ystafelloedd dosbarth.

Mae’r campws yn hawdd ei gyrraedd mewn car gyda maes parcio ar y safle ac mae gwasanaeth bws da i gyrraedd y safle hefyd. Mae hynny’n golygu ei fod yn lle delfrydol i chi ddysgu rhywbeth newydd neu ddatblygu eich sgiliau ar gyfer gyrfa ymhellach.

Cyfeiriad

Heol Penally
Caerdydd 
CF5 5XP 

Rhif Ffôn: 02920 250 250

Cyrsiau

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Blas ar Gwnsela L1 Rhan Amser 21 Medi 2023 6 Tachwedd 2023 9 Tachwedd 2023 8 Ionawr 2024 11 Ionawr 2024 15 Ebrill 2024 18 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Neuadd Llanrhymni
Mynediad galwedigaethol L1 EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Iaith Saesneg - TGAU L2 Rhan Amser 4 Medi 2023 16 Tachwedd 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - TGAU L2 Rhan Amser 4 Medi 2023 11 Medi 2023 13 Medi 2023 14 Medi 2023 2 Hydref 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Porth Mynediad Galwedigaethol EL2 EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Heol Penally
Caerdydd, 
CF3 1XZ