Campws y Barri CAVC

Ein campws sefydledig i’r Fro

Am Gampws y Barri

Mae’r campws yma wedi ennill ei blwyf ac wedi bod yn ganolfan boblogaidd i’r Coleg ers dros 50 o flynyddoedd. Mae’r safle mawr yma’n cynnwys amrywiaeth enfawr o gyfleusterau, gan gynnwys bwyty The Glamorgan Suite – Ystafell Morgannwg; salon a sba academi urbasba; adeiladwaith, gwasanaethau adeiladu a gweithdai moduro; llawr penodol i gelf a dylunio ac amrywiaeth eang o fannau addysgu a dysgu. Mae ffreutur, siop a siop goffi brysur ar y safle i ddysgwyr hefyd.

Cyfeiriad

Coleg Caerdydd a'r Fro
Campws y Barri
Bro Morgannwg
CF62 8YJ 
Rhif Ffôn: 01446 725000

Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro
Y Barri,
Bro Morgannwg
CF62 8YJ