Campws Cymunedol Eastern CAVC

Ein safle newydd yn Nwyrain y Ddinas

Am Gampws Cymunedol Eastern

Mae’r campws newydd hwn, a agorwyd fis Ionawr 2018, wedi’i adeiladu ar safle campws blaenorol Trowbridge CAVC. Mae gan y campws arloesol, sydd yn werth miliynau, ystod eang o ardaloedd a chyfleusterau addysgu gan gynnwys tŷ bwyta a salon hyfforddi, gweithdai adeiladwaith a gwasanaethau adeiladu a labordai gwyddoniaeth o’r radd flaenaf.

Mae’n ymfalchïo hefyd mewn ystod eang o gyfleusterau chwaraeon a siop.

Mae’r campws mawr hefyd yn ganolfan i Ysgol Uwchradd Eastern ac ystod eang o ardaloedd sydd ar gael i’r gymuned.

Cyfeiriad

Heol Trowbridge
Caerdydd 
CF3 1QL

Rhif Ffôn: 02920 250 250

What3words ///today.horn.hulk

Cyrsiau

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir (Cyflwyniad) L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Electrodechnegol a Phlymio - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mecaneg Cerbydau - Cyflwyniad L1 Rhan Amser 2 Medi 2024 14 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad galwedigaethol L1 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau Gwaith Mynediad Galwedigaethol L1 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Trin Gwallt a Harddwch L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir (Canolradd) L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cyn-Mynediad i Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol, ac Addysg Gynradd L2 Rhan Amser 9 Medi 2024 13 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gweithio mewn Gofal Plant L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd
Gweithio yn y maes Iechyd a gofal cymdeithasol L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd
Lletygarwch L1 L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cymdeithaseg - A2 L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Cymdeithaseg - UG L3 Llawn Amser 3 Medi 2024 4 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth L3 Rhan Amser 9 Medi 2024 13 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i'r Gwaith Cymdeithasol L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd
Troseddeg - Tystysgrif L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 3 Medi 2024 4 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Porth Mynediad Galwedigaethol EL2 EL3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Sylfeini gweithio ym maes iechyd a gofal EL3 Llawn Amser 2 Medi 2024 3 Medi 2024 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Campws Cymunedol Eastern

Heol Trowbridge
Caerdydd
CF3 1QL