Campws Cymunedol Eastern CAVC

Ein safle newydd yn Nwyrain y Ddinas

Am Gampws Cymunedol Eastern

Mae’r campws newydd hwn, a agorwyd fis Ionawr 2018, wedi’i adeiladu ar safle campws blaenorol Trowbridge CAVC. Mae gan y campws arloesol, sydd yn werth miliynau, ystod eang o ardaloedd a chyfleusterau addysgu gan gynnwys tŷ bwyta a salon hyfforddi, gweithdai adeiladwaith a gwasanaethau adeiladu a labordai gwyddoniaeth o’r radd flaenaf.

Mae’n ymfalchïo hefyd mewn ystod eang o gyfleusterau chwaraeon a siop.

Mae’r campws mawr hefyd yn ganolfan i Ysgol Uwchradd Eastern ac ystod eang o ardaloedd sydd ar gael i’r gymuned.

Cyfeiriad

Heol Trowbridge
Caerdydd 
CF3 1QL

Rhif Ffôn: 02920 250 250

Cyrsiau

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Crefftau Adeiladu - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 15 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cyflwyniad i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cynnal a Chadw Cerbydau L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Electrodechnegol a Phlymio - Cyn-sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gwaith Coed - Ei wneud eich hun L1 Rhan Amser 20 Medi 2023 10 Ionawr 2024 11 Ionawr 2024 26 Mawrth 2024 28 Mawrth 2024 11 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad galwedigaethol L1 EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Trin Gwallt a Harddwch L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ceir L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Cwrs trydan modurol - Canolradd L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 Campws Dwyrain Caerdydd
Cymorth dysgu L2 Rhan Amser 18 Medi 2023 Neuadd Llanrhymni Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Cyn Mynediad at Nyrsio L2 Rhan Amser 11 Medi 2023 12 Medi 2023 15 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Iaith Saesneg - TGAU L2 Rhan Amser 4 Medi 2023 16 Tachwedd 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mathemateg - TGAU L2 Rhan Amser 4 Medi 2023 11 Medi 2023 13 Medi 2023 14 Medi 2023 2 Hydref 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paratoi i weithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Rheoli Ymddygiad Anodd L2 Rhan Amser 2 Hydref 2023 1 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Seicoleg Droseddol L2 Rhan Amser 5 Medi 2023 16 Ionawr 2024 Campws y Barri
Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 15 Ionawr 2024 16 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Mynediad i'r Gwaith Cymdeithasol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 5 Chwefror 2024 Campws Dwyrain Caerdydd
Porth Mynediad Galwedigaethol EL2 EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Campws Cymunedol Eastern

Heol Trowbridge
Caerdydd
CF3 1QL