Creadigol

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
L1 Rhan Amser 4 Medi 2023 15 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd
Cyflwyniad i Argraffu 3D L1 Rhan Amser 12 Mehefin 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
L1 L2 Rhan Amser 6 Medi 2023 17 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Celf a Dylunio - Defnyddio Deunyddiau a Phrosesau L2 Rhan Amser 17 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas
Ffotograffiaeth Ddigidol L2 Rhan Amser 7 Medi 2023 18 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffotograffiaeth Ddogfennol L2 Rhan Amser 18 Ionawr 2024 18 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas
Actio er Hyder L3 Rhan Amser 9 Tachwedd 2023 1 Chwefror 2024 2 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Argraffu 3D ar gyfer Busnesau Bach L3 Rhan Amser 6 Tachwedd 2023 Campws Canol y Ddinas
Cerddoriaeth (Perfformio) L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflwyniad i CAD/CAM L3 Rhan Amser 10 Ionawr 2024 8 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Llunio a Dylunio L3 Rhan Amser 18 Ionawr 2024 19 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas
Adobe After Effects (CDP) L4 Rhan Amser 5 Gorffennaf 2023 25 Medi 2023 27 Tachwedd 2023 5 Chwefror 2024 15 Ebrill 2024 Campws Canol y Ddinas
Adobe Photoshop (CDP) L4 Rhan Amser 12 Mehefin 2023 2 Hydref 2023 4 Rhagfyr 2023 4 Mawrth 2024 6 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas
Adobe Premier Pro (CDP) L4 Rhan Amser 28 Mehefin 2023 6 Tachwedd 2023 15 Ionawr 2024 25 Mawrth 2024 20 Mai 2024 Campws Canol y Ddinas
Diploma Proffesiynol Ymarfer Perfformiad L4 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ymarfer Technegol a Chynhyrchu - Diploma Proffesiynol (Ffilm a Ffotograffiaeth) L4 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Avid Media Composer v.2019/20 Fundamentals I (MC101) L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas
Avid Pro Tools v.12.8 (CPD) - PT101 & PT110 L5 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Campws Canol y Ddinas
Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes L5 Llawn Amser 25 Medi 2023 Campws y Barri