Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

CAVC a Chyngor Caerdydd yn dod â chwaraeon i gymuned Butetown ym Mharc y Gamlas

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro (CAVC) a Chyngor Caerdydd wedi dod ynghyd i ddod â chyfleuster chwaraeon cymunedol newydd, mawr ei angen, i un o gymunedau mwyaf bywiog ac amrywiol Cymru.

Jasmin o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi’i chyflogi fel Dylunydd Graffig ar gyfer gŵyl celfyddydau ieuenctid RawFfest

Er mai dim ond ym mis Medi y dechreuodd ar gwrs Gradd Sylfaen mewn Cyfathrebu Graffig, mae myfyrwraig o Goleg Caerdydd a’r Fro, Jasmin Choy, wedi dod o hyd i waith eisoes - fel Dylunydd Graffig.

Disgyblion ysgol yn cyrraedd yr uchelfannau yn Her Awyrofod Coleg Caerdydd a’r Fro

Mae peirianwyr awyrennau addawol o ysgolion ledled Caerdydd a Bro Morgannwg wedi cael eu herio mewn Her Awyrofod arbennig a gynhaliwyd gan Goleg Caerdydd a’r Fro.

James o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill gwobr Arweinydd Ysbrydoledig y Flwyddyn am ei waith gyda Lles

Mae Pennaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Lles Coleg Caerdydd a’r Fro, James Donaldson, wedi’i goroni’n Arweinydd Ysbrydoledig y Flwyddyn ledled y DU am ei waith yn cyflwyno gwasanaethau myfyrwyr cynhwysol.

Rhys, myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, i gynrychioli Cymru mewn hoci

Mae myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, Rhys Payne, wedi cymryd cam yn nes at gael ei ddewis ar gyfer tîm Hoci hŷn Cymru.

1 ... 34 35 36 37 38 ... 44