Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Dathlu llwyddiant y myfyrwyr yng Ngwobrau Blynyddol Coleg Caerdydd a’r Fro 2019

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu gwaith caled, llwyddiant a chynnydd ei ddysgwyr, gan gydnabod blwyddyn lle gwelwyd rhai o’i fyfyrwyr yn cael eu hanrhydeddu fel goreuon y byd yn eu meysydd.

Llwyddiant yn Rowndiau Terfynol WorldSkills UK i CAVC

Teithiodd saith o fyfyrwyr o Goleg Caerdydd a’r Fro i Birmingham dros y penwythnos er mwyn cymryd rhan yn rowndiau terfynol WorldSkills UK – sy’n cael eu hadnabod fel y ‘Gemau Olympaidd sgiliau’ – a daethant adref gyda medalau a sawl canmoliaeth.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymuno â Chlwb Criced Sirol Morgannwg i lansio Academi Addysg a Chriced

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi penderfynu ehangu ei bortffolio o Academïau Chwaraeon ac ymuno â Chlwb Criced Sirol Morgannwg i lansio Academi Addysg a Chriced newydd.

One Size Fits All – Myfyrwyr Ffasiwn Coleg Caerdydd a’r Fro yn gweithio yng nghefn y llwyfan gyda Gok Wan

Yn ddiweddar cafodd myfyrwyr Ffasiwn Lefel 3 Coleg Caerdydd a’r Fro gyfle i weithio gyda’r ymgynghorydd ffasiwn, yr awdur a’r cyflwynydd teledu, Gok Wan, ar ei sioe ddiweddar yng Nghaerdydd.

Cogyddion Gorau Cymru’n Mentora’r Genhedlaeth Nesaf o Dalent yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a Choleg Gwent

Ddydd Bu pump o gogyddion mwyaf medrus Cymru’n helpu pobl ifanc o Goleg Caerdydd a’r Fro a Choleg Gwent i weini pryd bwyd hynod flasus i 80 o gyflogwyr eithriadol graff y diwydiant lletygarwch yn un o golegau arlwyo mwyaf blaenllaw Cymru.

1 ... 34 35 36 37 38 ... 50