Academi Rygbi

Mae Academi Rygbi CAVC sydd bellach wedi'i hen sefydlu yn darparu llwyfan perffaith i fyfyrwyr ifanc, ymroddedig sydd â diddordeb mewn perfformiad a rygbi ar lefel elitaidd.

Mae'r Academi a'r Coleg yn blaenoriaethu cydbwyso perfformiad chwaraeon gyda chyrhaeddiad addysgol ac mae CAVC wedi ymrwymo i'ch cefnogi gyda'r ddau.

Mae'n freuddwyd gan rai sy'n hoff o rygbi i hyfforddi a chwarae ar yr un cae a phobl fel Adam Jones, Jonah Lomu a Sam Warburton, Capten Cymru. Mae CAVC yn falch o gael gweithio mewn partneriaeth gyda Gleision Caerdydd ac fel aelod o'r Academi, byddwch chi yn cael budd o hyfforddi a chwarae gemau cartrefi ar Barc yr Arfau.

Bydd y dysgwyr yn cael y cyfle i astudio yn ein Campws Canol Dinas £ 45m, sy'n gartref i gryfder arbenigol a chyfleuster campfa cyflyru, dyma'r amser perffaith i fod yn rhan o #teamcavc.

Mae gennym dîm o arbenigwyr wrth law yn yr Academi, gan gynnwys hyfforddwyr lefel elitaidd, ffisiotherapyddion a maethegwyr - mae popeth gennym.

Caiff yr Academi ei harwain a'i hyfforddi gan gyn Gyfarwyddwr Rygbi Caerdydd a Phennaeth Rygbi Prifysgol Caerdydd Martyn Fowler. Mae Martyn yn Gyfarwyddwr Rygbi yn y Coleg ac mae'n hyfforddwr Lefel 4 gyda 15 mlynedd o brofiad hyfforddi. Treuliwyd pump o'r blynyddoedd hynny i hyfforddi yn Uwch Gynghrair y Principality gyda Rygbi Bedwas a Chlwb Rygbi Caerdydd.

Mae CAVC yn falch i weithio mewn partneriaeth â Gleision Caerdydd: ![Cardiff_Blues_logo](/-/media/cavc-sport-academies/rugby-academy/rugby-before-2019/300px-cardiff_blues.ashx?h=281&w=200)

Gall Academi Rygbi CAVC gynnig y canlynol i chi:

• 12 awr o hyfforddiant rygbi proffesiynol bob wythnos • Gemau cystadleuol wythnosol yng Nghynghrair Colegau Cymru a AoC Colegau Prydeinig • Prif Hyfforddwr Lefel 4 gyda dros 15 mlynedd o brofiad mewn amgylchedd rygbi proffesiynol wedi ei gefnogi gan uwch dîm rheoli profiadol • Cyfleusterau hyfforddi o'r radd flaenaf ym Mharc yr Arfau a champws canol y ddinas CAVC sy'n newydd sbon. • Mynediad i sesiynau ffisiotherapi wythnosol ac ystod o gefnogaeth gwyddoniaeth chwaraeon fel maeth, seicoleg, cryfder a chyflyru a dadansoddi perfformiad. • Profiad a all arwain at gyfleoedd i chwarae i dimau fel Gleision Caerdydd D18 ac Academyddion Cymru­­ • Rhaglen arbenigol sy'n cyfuno rygbi gyda'r cymhwyster academaidd rydych wedi ei ddewis • Mynediad i bortffolio o gyrsiau academaidd a galwedigaethol • Amgylchedd cefnogol sy'n eich galluogi i barhau rygbi domestig gyda'ch clwb chi • Ethos academi sy'n hybu gwerthoedd craidd o wyleidd-dra, gonestrwydd, disgyblaeth, moeseg-gwaith a mwynhad

Am ragor o wybodaeth am ein Hacademi Rygbi llenwch y ffurflen isod: