Academïau Chwaraeon

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnig amgylchedd chwaraeon ysbrydoledig sy'n galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar y gamp o'u dewis a hefyd cael addysg academaidd neu alwedigaethol o safon.

O ddifrif am chwaraeon?

Os ydych chi'n dewis astudio chwaraeon neu unrhyw gwrs arall, ymunwch ag un o'n academïau chwaraeon gwych a sicrhau cydbwysedd rhwng eich hyfforddiant a'ch astudiaethau.

Byddwch yn elwa o rai o'r cyfleusterau gorau yn y rhanbarth gyda'n timau yn gweithio ym Mharc yr Arfau Caerdydd BT Sport, Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, Tŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd ac mae hyfforddiant arbennig yn cael ei gynnal yn ein campfa cryfder a siapio broffesiynol. Mae ein hacademïau'n chwarae rhan bwysig yng Nghynghreiriau Colegau Cymru ac mae llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i gynrychioli eu gwlad! Mae gennym ni gysylltiadau gwych ac enw da am lwyddiant. Gydag Academïau mewn Pêl Droed, Pêl Rwyd a Rygbi, does dim gwell lle na CAVC i gyfuno eich astudiaethau gyda'ch Camp!