Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Academïau Chwaraeon

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnig amgylchedd chwaraeon ysbrydoledig sy'n galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar y gamp o'u dewis a hefyd cael addysg academaidd neu alwedigaethol o safon.

Llais y dysgwr

Cynrychioli myfyrwyr a bod yn llais i'ch corff o fyfyrwyr

Career Ready

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn falch iawn o fod yn rhan o Career Ready. Mae'n cynnig cyfleoedd gwerthfawr i fyfyrwyr ennill profiad i gynyddu eu cyfleoedd i lwyddo yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Lawrlwytho Canllaw Cyrsiau

Cyfle i ddysgu mwy am yr holl gyrsiau drwy lawrlwytho un o'n canllawiau cwrs!