Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Cogyddion Gorau Cymru’n Cefnogi Cogyddion Ifanc yn Y Dosbarth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Cynhaliodd Fforwm y Cogyddion ‘Ginio’r Cogyddion’ yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro. Cafodd myfyrwyr lletygarwch y Coleg gyfle i ddysgu oddi wrth arbenigwyr y diwydiant wrth iddynt groesawu cogyddion o Seren Diemwnt, y Celtic Manor, Heaney’s Restaurant a Gwesty St David’s.

Coleg Caerdydd a’r Fro’n cymryd rhan mewn dathliad cenedlaethol o addysgu’r iaith Saesneg

Gwnaeth Coleg Caerdydd a’r Fro yng Nghaerdydd gyswllt â 50 o golegau ac ysgolion iaith ledled y DU ac Iwerddon y mis yma wrth gymryd rhan mewn cyfres genedlaethol o bartïon pen blwydd i ddathlu pen blwydd y cymhwyster CELTA yn 30 oed.

Mae gan Charlotte, Myfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro, y cymhelliant i fod yn Brentis y Flwyddyn Ford

Mae myfyriwr Coleg Caerdydd a’r Fro, Charlotte Ward, wedi cael ei gwobrwyo gyda’r teitl Prentis y Flwyddyn Ford am Baentio ac Atgyweirio Cyrff Cerbydau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal Cinio Elusennol Balchder Cymru er budd Llamau

Ar 8 Tachwedd, bydd Y Dosbarth, bwyty Ewropeaidd modern Coleg Caerdydd a’r Fro, yn cynnal cinio elusennol gyda chogyddion sêr Michelin o Gymru, i godi arian i’r elusen ddigartrefedd Llamau.

Coleg Caerdydd a’r Fro’n cymryd camau i greu partneriaeth newydd gyda Rubicon Dance

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi creu partneriaeth newydd gyda Rubicon Dance - un o’r sefydliadau dawns cymunedol hynaf a mwyaf profiadol yn y DU.

1 ... 15 16 17 18 19 ... 23