Dathlu blwyddyn eithriadol o Chwaraeon yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

25 Meh 2023

Mae Academïau Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu eu tymor gorau erioed yng Ngwobrau Chwaraeon CAVC 2023.

Mae nifer y dysgwyr sy’n cymryd rhan yn yr academïau yn parhau i gynyddu, ac mae nifer y tlysau a’r cwpanau sydd wedi’u hennill wedi golygu mai hwn yw eu tymor mwyaf llwyddiannus erioed. Mae nifer drawiadol o ddysgwyr hefyd wedi ennill anrhydeddau rhanbarthol a chenedlaethol yn nhymor 2022-23.

Dathlodd yr Academi Bêl Fasged ei hail dymor llawn drwy gael ei choroni’n bencampwr Cynghrair Ranbarthol y De Orllewin Cymdeithas y Colegau (AoC), ac yn bencampwr cefn wrth gefn yng Nghynghrair Rhanbarthol Cymru AoC a Phencampwriaeth Genedlaethol Colegau Cymru, gan fynd ymlaen i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol AoC.

Bu chwaraewyr yr Academi Bêl Fasged, Trystan McIver, Lance Macraig, Paddy Whitestone, Mason Holl a Milo Okrzesik, yn chwarae i dîm Dan 17 Cymru. Roedd Grineji Mudzingwa, Harri Welsh a Steve Keuni yn cynrychioli Cymru ar lefel Dan 19.

Coronwyd yr Academi Rygbi yn bencampwr Ysgolion a Cholegau Cymru URC am yr ail flwyddyn yn olynol a chynrychiolodd Gymru yng Ngŵyl Ysgolion y Byd yng Ngwlad Thai. Sicrhaodd saith chwaraewr – Elijah Evans, Scott Delnevo, Tom Hughes, Owain James, Saul Hurley, Cameron Tyler-Grocott a Jaden Wilkins – le yng ngharfan Dan 18 oed Cymru.

Chwaraeodd Owain James, Saul Hurley, Cameron Tyler-Grocott, Gethin Howells, Jaden Wilkins, Luke Caple, Tom Hughes, Ethan Rudyj, Elijah Evans, Scott Delnevo, Don Kipulu a Lucas de la Rua i dîm rygbi Dan 18 Caerdydd. Dewiswyd Lucas hefyd i garfan Dan 20 Cymru.

Gwelodd yr Academi Rygbi Merched Katie Sims, Niamh Padmore, Sofia Foscolo a Gabby Healan yn cynrychioli Chwaraewyr Hŷn Cymru. Chwaraeodd Niamh Padmore, Riley Stanger, Izzy Wing, Katie Sims, Sofia Foscolo a Madison Isgrove i Rygbi Caerdydd a Shauna Hazelden i’r Dreigiau, Alys Griffiths a Bethan MacLauchlin i’r Gweilch, a Maddy Jones i’r Bristol Bears.

Cafodd chwaraewyr yr Academi Griced, Zach Healey, Harvey Purnell, Charlie Young, Euan Murphy, Wil Nicholas, Jack Seignot, Asim Hameed, James Gunning a Kawsar Talukda, eu dewis i chwarae i Griced Colegau Cymru.
Ar y rhaglen Futsal, enillodd y tîm benywaidd 7 bob ochr Gwpan Colegau Cymru.

Cafodd yr Academi Bêl Droed un o’i thymhorau mwyaf llwyddiannus erioed a chafodd y chwaraewr Finn Roberts ei alw i gêm Dan 18 Ysgolion Cymru yn erbyn Awstralia a sgoriodd yn ei gêm ryngwladol gyntaf.

Yn y gwobrau, enillodd Iestyn Paul y wobr am Fyfyriwr Athletwr Elitaidd a Pherfformiad y Flwyddyn nad yw’n aelod o Academi. Mae Iestyn yn nhîm datblygu Taekwondo Prydain Fawr ac wedi cystadlu yn Ffrainc a Bwlgaria. Enillodd Bencampwriaeth Agored Riga a Phencampwriaeth Agored Cymru a chipio medal aur ym Mhencampwriaeth Chungdokwan ac arian ym Mhencampwriaeth Prydain.

Aeth gwobr gyffredin Athletwr y Flwyddyn i Lucas de la Rua. Mae Lucas, myfyriwr Safon Uwch, wedi chwarae rhan ganolog yn nau dymor diwethaf yr Academi Rygbi, gan dderbyn canmoliaeth am ei waith caled a’i ymroddiad gan ei hyfforddwyr a’i diwtoriaid fel ei gilydd.

Dywedodd Pennaeth Grŵp CAVC, Kay Martin: “Fe hoffwn i longyfarch ein henillwyr ni a phob un o chwaraewyr yr Academïau Chwaraeon. Rhaid canmol y gwaith caled a’r ymroddiad rydych chi i gyd wedi’i wneud eleni i gadw cydbwysedd rhwng eich astudiaethau â’ch ymrwymiad i hyfforddi a chymryd rhan hyd eithaf eich gallu yn y chwaraeon o’ch dewis, ac rydych chi wedi gwneud pob un ohonom ni yn falch iawn.

“Fe hoffwn i hefyd longyfarch a diolch i holl dimau hyfforddi gwych yr academi a staff ehangach y Coleg sydd wedi cefnogi ein chwaraewyr ni drwy gydol y flwyddyn.”

Mae Academïau Chwaraeon CAVC yn cynnwys myfyrwyr o bob rhan o'r Coleg sy'n astudio ystod o gyrsiau galwedigaethol ac academaidd. Maent yn darparu amgylchedd cefnogol ac arbenigol sy’n cyfuno cyfleusterau hyfforddi a chwaraeon o’r radd flaenaf gyda phortffolio eang y Coleg o gyrsiau. Gall y chwaraewyr symud ymlaen yn eu gyrfaoedd chwaraeon wrth astudio yn y Coleg a pharatoi ar gyfer dyfodol y tu hwnt i chwaraeon hefyd.
Diddordeb mewn ymuno ag Academi Chwaraeon CAVC? Gallwch gofrestru diddordeb nawr cyn y tymor – ewch i https://cavc.ac.uk/cy/sportsacademies i gael rhagor o wybodaeth.