Addysg Sylfaenol i Oedolion

Datblygwch eich sgiliau gyda chyrsiau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol yn dechrau ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill.

Sgiliau Sylfaenol i Oedolion - Saesneg, Mathemateg a TG

Gallai astudio cwrs Llythrennedd (Cyfathrebu), Rhifedd (Cymhwyso Rhif) neu gwrs Cymhwysedd Digidol gyda Coleg Caerdydd a’r Fro eich helpu i:

  • Ennill cymhwyster (Sgiliau Allweddol neu Agored)
  • Paratoi ar gyfer gwaith neu gwrs coleg pellach 
  • Gwella sgiliau bob dydd

Mae dosbarthiadau ar gael o gwrs Mynediad 1 i Lefel 2 ac yn dechrau ym mis Medi, mis Ionawr a mis Ebrill

Cyn cofrestru bydd gofyn i chi gwblhau prawf sgrinio WEST er mwyn penderfynu ar eich lefel gychwynnol a chynnal cyfweliad byr, er mwyn eich gosod yn y dosbarth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Mae’r cyrsiau 11 wythnos yn rhedeg am 6 awr yr wythnos a byddant yn gyfuniad o addysgu wyneb yn wyneb ar-lein ac astudio annibynnol. Mae disgwyl i chi ymrwymo i’r 6 awr lawn.


Opsiynau sydd ar gael: 
Naill ai 
Cymhwyster achrededig Sgiliau Allweddol - dyddiau astudio penodol ar safle coleg (ar gael wrth wneud cais).
NEU 
Uned Agored lle gallwch astudio'n hyblyg ac ni fydd yn ofynnol i chi sefyll aroliad. Yn addas ar gyfer dysgwyr sydd eisiau rhoi sglein ar eu sgiliau (nodwch nad yw hwn yn gymhwyster Sgiliau Allweddol)

Am ragor o wybodaeth E-bostiwch: abe@cavc.ac.uk

Os mai Saesneg yw eich ail iaith a bod angen cwrs ESOL arnoch cliciwch yma. 

Lleoliad cyrsiau

Mae’r lleoliadau’n amrywio ar gyfer pob cwrs.

#EichCAVC

Mae ein cyrsiau Sgiliau Sylfaenol i Oedolion wedi'u cynllunio i gyd-fynd â'ch bywyd chi, a dim ond £10 yw ffioedd y cwrs! O ddydd Llun i ddydd Gwener rydym yn ymdrin â Saesneg, Mathemateg a TGCh, felly wnewch chi ddim colli'r cyfle i ddychwelyd i fyd addysg.

#EichDyfodol

Mae eich dyfodol yn bwysig i ni ac rydym yn gobeithio y bydd y cyrsiau hyn yn rhoi hwb i chi fwrw ymlaen gartref, yn y gwaith ac mewn addysg. Gallwch ddysgu mwy am eich llwybrau datblygu drwy siarad â'ch tiwtor neu ein staff cefnogi cyfeillgar.

Lawrlwythwch ein taflen ddiweddaraf

Cyrsiau Addysg Sylfaenol i Oedolion

Cyrsiau Sgiliau Sylfaenol i Oedolion

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Dyddiadau dechrau ar gael
Lleoliadau ar gael