Sgiliau Sylfaenol i Oedolion

Datblygwch eich sgiliau gyda chyrsiau Mathemateg, Saesneg a TGCh yn dechrau ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill.

Sgiliau Sylfaenol i Oedolion - Saesneg, Mathemateg a TG

Gallai astudio cwrs TGCh, Saesneg neu Fathemateg gyda Choleg Caerdydd a'r Fro eich helpu chi i wneud y canlynol:

  • Ennill cymhwyster Agored Cymu
  • Paratoi ar gyfer gwaith neu gwrs coleg
  • Gwella sgiliau bob dydd

Mae dosbarthiadau ar gael o Fynediad 1 i Lefel 2 ac maent yn dechrau ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill. 

Os mai Saesneg yw eich ail iaith a bod angen cwrs ESOL arnoch cliciwch yma. 

Lleoliad cyrsiau

Un Parêd y Gamlas, Heol Dumballs, Caerdydd, CF10 5BF

#EichCAVC

Mae ein cyrsiau Sgiliau Sylfaenol i Oedolion wedi'u cynllunio i gyd-fynd â'ch bywyd chi, a dim ond £10 yw ffioedd y cwrs! O ddydd Llun i ddydd Gwener rydym yn ymdrin â Saesneg, Mathemateg a TGCh, felly wnewch chi ddim colli'r cyfle i ddychwelyd i fyd addysg.

#EichDyfodol

Mae eich dyfodol yn bwysig i ni ac rydym yn gobeithio y bydd y cyrsiau hyn yn rhoi hwb i chi fwrw ymlaen gartref, yn y gwaith ac mewn addysg. Gallwch ddysgu mwy am eich llwybrau datblygu drwy siarad â'ch tiwtor neu ein staff cefnogi cyfeillgar.

Lawrlwythwch ein taflen ddiweddaraf

Cyrsiau Addysg Sylfaenol i Oedolion

Cyrsiau Sgiliau Sylfaenol i Oedolion

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Mynediad 1 - Lefel 2
EL3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
Sgiliau Hanfodol Mathemateg Mynediad 1-Lefel 2
EL3 Rhan Amser 17 Medi 2020 Un Parêd y Gamlas
Sgiliau Hanfodol Saesneg Mynediad 1-Lefel 2
EL3 Rhan Amser 1 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas