Addysg Sylfaenol i Oedolion - Saesneg, Mathemateg a Llythrennedd Digidol

Datblygwch eich sgiliau gyda chyrsiau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol yn dechrau ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill.

Sgiliau Sylfaenol i Oedolion - Saesneg, Mathemateg a TG

Gallai astudio cwrs Saesneg (Cyfathrebu), Mathemateg (Cymhwyso Rhif) neu Lythrennedd Digidol ar gyfer Oedolion gyda Choleg Caerdydd a'r Fro eich helpu i:

  • Ennill cymhwyster (Sgiliau Allweddol neu Agored)
  • Paratoi ar gyfer gwaith neu gwrs coleg pellach
  • Gwella sgiliau bob dydd
  • Magu hyder i gefnogi gwaith neu fywyd bob dydd 

Mae dosbarthiadau addas i bawb, o Lefel Mynediad 1 i Lefel 2 gyda dyddiadau ac amseroedd i ffitio o amgylch eich bywyd.

Mae cyrsiau’n dechrau ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill. 

Cyn i chi ymrestru ar y cwrs cywir i chi, byddwch yn cwblhau proses sgrinio i bennu eich lefel gychwynnol ac yn cael sgwrs gyda thiwtor neu gynghorydd fel y gallwn eich gosod yn y dosbarth cywir i chi.

Mae’r cyrsiau 11 wythnos yn rhedeg am 6 awr yr wythnos a bydd yn gymysgedd o addysgu wyneb yn wyneb, ar-lein ac astudio annibynnol. Mae disgwyl i chi ymrwymo i’r 6 awr lawn. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at: abe@cavc.ac.uk

Os yw Saesneg yn ail iaith i chi ac os oes angen cwrs ESOL arnoch, cliciwch yma. 

Lleoliad cyrsiau

Mae’r lleoliadau’n amrywio ar gyfer pob cwrs.

#EichCAVC

Mae ein cyrsiau Sgiliau Sylfaenol i Oedolion wedi'u cynllunio i gyd-fynd â'ch bywyd chi, a dim ond £10 yw ffioedd y cwrs! O ddydd Llun i ddydd Gwener rydym yn ymdrin â Saesneg, Mathemateg a TGCh, felly wnewch chi ddim colli'r cyfle i ddychwelyd i fyd addysg.

#EichDyfodol

Mae eich dyfodol yn bwysig i ni ac rydym yn gobeithio y bydd y cyrsiau hyn yn rhoi hwb i chi fwrw ymlaen gartref, yn y gwaith ac mewn addysg. Gallwch ddysgu mwy am eich llwybrau datblygu drwy siarad â'ch tiwtor neu ein staff cefnogi cyfeillgar.

Cyrsiau Sgiliau Sylfaenol i Oedolion

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol L2 Rhan Amser 1 Mai 2024 Campws Dwyrain Caerdydd
Saesneg Sylfaenol i Oedolion EL2 Rhan Amser 29 Ebrill 2024 2 Medi 2024 7 Ionawr 2025 Lleoliad Cymunedol Neuadd Llanrhymni