ESOL ac ESOL +

Cyrsiau i wella eich Saesneg a hyfforddi ar gyfer gyrfa.

Am ESOL ac ESOL+

Mae gan CAVC enw da am gyrsiau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL). Ni yw’r darparwr mwyaf yng Nghymru. Byddwn yn eich helpu i wella eich sgiliau gwrando, darllen ac ysgrifennu mewn Saesneg. Gall hyn eich helpu mewn bywyd a gwaith yn y dyfodol. Mae ein cyrsiau ESOL yn cael eu cyflwyno yn ein hadeilad One Canal Parade, sy’n rhan o Gampws Canol y Ddinas.

Er bod y mwyafrif o ddysgwyr ESOL yn dysgu’n rhan amser, gallwch ddod i’r coleg i astudio ESOL yn llawn amser. Bydd hyn yn eich helpu i wella eich Saesneg bob wythnos ac i ennill cymwysterau ESOL yn ystod y flwyddyn. Ar gwrs ESOL + gallwch hyfforddi ar gyfer yr yrfa rydych chi ei heisiau a gwella’ch Saesneg trwy’r cwrs. Astudiwch ESOL ar y lefel gywir i chi — rhwng Mynediad 3 a Lefel 2 — a hefyd ennill sgiliau, profiad a chymhwyster yn y maes gyrfa o’ch dewis.

Mae cwrs ESOL ar gael yn:

  • 6 awr yr wythnos neu
  • 16 awr yr wythnos

Eich CAVC

CAVC yw'r darparwr mwyaf ar ESOL yng Nghymru!

Eich Dyfodol

Ar ESOL+ gallwch ddatblygu eich sgiliau mewn Saesneg a'r yrfa o'ch dewis. Ar ôl ESOL+ mae rhai myfyrwyr yn mynd ymlaen i gyrsiau Lefel 1 yn y pwnc hwnnw.

Yr holl opsiynau ESOL ac ESOL+

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
ESOL + AAT L1 L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ Gweinyddiaeth Busnes L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Iechyd L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Trin Gwallt a Harddwch L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas
ESOL Sgiliau ar Gyfer Cyflogaeth L1 EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas
SSIE Camu mewn i AB (Dan 20) L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ Gweinyddiaeth Busnes L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ Iechyd L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Sgiliau Astudio Academaidd L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Gwaith Saer Adeiladu EL3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Un Parêd y Gamlas