ESOL ac ESOL +

Cyrsiau i wella eich Saesneg a hyfforddi ar gyfer gyrfa.

Am ESOL ac ESOL+

Mae gan CAVC enw da am Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) a CAVC yw'r darparwr mwyaf yng Nghymru, gan eich helpu chi i wella eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg. Hefyd gall hyn eich helpu chi mewn bywyd a gwaith yn y dyfodol.

Er bod y rhan fwyaf o ddysgwyr ESOL yn astudio'n rhan amser, gallwch ddod i'r coleg i astudio ESOL yn llawn amser. Mae hyn yn helpu i wella eich Saesneg bob wythnos ac i ennill cymwysterau ESOL yn ystod y flwyddyn. Ar gwrs ESOL+ gallwch hyfforddi am yr yrfa o'ch dewis a gwella eich Saesneg drwy gyfrwng y cwrs.

Mae cwrs ESOL ar gael yn:

  • 6 awr yr wythnos neu
  • 16 awr yr wythnos

#EichCAVC

CAVC yw'r darparwr mwyaf ar ESOL yng Nghymru!

#EichDyfodol

Ar ESOL+ gallwch ddatblygu eich sgiliau mewn Saesneg a'r yrfa o'ch dewis. Ar ôl ESOL+ mae rhai myfyrwyr yn mynd ymlaen i gyrsiau Lefel 1 yn y pwnc hwnnw.

Yr holl opsiynau ESOL ac ESOL+

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
ESOL + AAT
L1 L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ Gweinyddiaeth Busnes
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Lletygarwch ac Arlwyo
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Trin Gwallt a Harddwch
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ Gweinyddiaeth Busnes
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ TG
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL
L2 Rhan Amser 9 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Adeiladu
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
EL3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cwrs llawn
EL3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Un Parêd y Gamlas