ESOL ac ESOL +

Cyrsiau i wella eich Saesneg a hyfforddi ar gyfer gyrfa.

Am ESOL ac ESOL+

Mae CAVC yn gweithio gyda llawer o bobl ifanc nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf yn flynyddol. 
Yn y Coleg gallwch astudio Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) ar y lefel gywir i chi a dechrau hyfforddi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol ar yr un pryd. 
Byddwch yn gwella eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg. Bydd hyn yn eich helpu mewn bywyd a gwaith yn y dyfodol. Ar y cwrs ESOL+ byddwch yn ennill sgiliau, profiad a chymwysterau ar gyfer gyrfa yn y dyfodol ar yr un pryd ac ar yr un campws coleg.

Mae cwrs ESOL ar gael yn:

  • 6 awr yr wythnos neu
  • 16 awr yr wythnos

Eich CAVC

Mae CAVC yn gweithio gyda miloedd o bobl bob blwyddyn i wella eu Saesneg ar gwrs ESOL. Rydyn ni’n sicrhau eich bod chi’n dysgu Saesneg ar y lefel iawn i chi. Pan fyddwch yn gwneud cais, rydym yn eich gwahodd i’r coleg i gwrdd â’n tîm cyfeillgar yn ein Canolfan REACH. Maen nhw’n gwirio pa lefel sy’n iawn i chi pan fyddwch chi’n dechrau.

Eich Dyfodol

Ar ôl gorffen ESOL+ mae llawer o bobl ifanc yn astudio cwrs lefel uwch yn y coleg. Mae rhai myfyrwyr ESOL+ yn defnyddio’r sgiliau a’r cymwysterau y maent wedi’u hennill i fynd yn syth i waith.

Yr holl opsiynau ESOL ac ESOL+

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
ESOL Sgiliau ar Gyfer Cyflogaeth L1 Llawn Amser 3 Medi 2024 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ L2 Llawn Amser 3 Medi 2024 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ Gweinyddiaeth Busnes L2 Llawn Amser 3 Medi 2024 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Gwaith Saer Adeiladu EL3 Llawn Amser 3 Medi 2024 Un Parêd y Gamlas