Cyfrifon Dysgu Personol (PLA)

Eich llwybr i gyrsiau am ddim i ddatblygu neu newid gyrfa

Mae Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn caniatáu'r rheiny sy'n bodloni'r meini prawf isod i fanteisio ar gyrsiau a chymwysterau proffesiynol AM DDIM sy'n gwella eich sgiliau a'ch helpu chi i ddatblygu neu newid eich gyrfa. 

Mae cyrsiau Cyfrif Dysgu Personol yn darparu'r sgiliau a'r cymwysterau y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt. Maent yn canolbwyntio ar sectorau sy'n tyfu yn yr ardal hon a lle mae galw am bobl sy'n meddu ar y sgiliau hyn ar hyn o bryd. Wedi'i ddylunio i fod yn hyblyg ac i gyd-fynd â'ch bywyd a'ch ymrwymiadau, y nod ar ddiwedd y cwrs neu'r cyrsiau yw y bydd swyddi gwag â chyflogau da ar gael i chi ymgeisio amdanynt. 
 
Gwneud cais am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) 

Os ydych yn 19 neu’n hŷn (ar ddechrau’r cwrs hyfforddi), yn byw yng Nghymru a bod unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi, gallech fod yn gymwys: 

  • Ar ffyrlo ar hyn o bryd neu wedi bod
  • Yn ennill llai na’r incwm canolrifol £29,534
  • Yn gweithio contract oriau sero
  • Mewn perygl o golli’ch swydd
  • Yn staff asiantaeth
  • Mae COVID-19 wedi cael effaith ar eich gyrfa

Nid ydych yn gymwys am PLA os ydych yn iau na 19 oed (ar ddechrau’r cwrs hyfforddi), yn byw y tu allan i Gymru, neu mewn addysg llawn amser, yn ymgymryd â phrentisiaeth neu’n ddi-waith, neu yn derbyn Grant Dysgu’r Cynulliad neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg.

Gall y meini prawf cymhwysedd newid ar 1 Awst 2022.

Yn credu eich bod yn gymwys am Gyfrif Dysgu Personol? Gwnewch gais am gwrs heddiw! 
Porwch drwy'r cyrsiau isod a gwnewch gais. Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, bydd un o'n hymgynghorwyr yn cysylltu â chi. Neu os nad ydych yn siŵr lle i ddechrau, pwyswch ar y botwm 'Yma i Helpu' i sgwrsio â chynghorydd.