Cyfrifon Dysgu Personol (PLA)

Eich llwybr i gyrsiau am ddim i ddatblygu neu newid gyrfa

Mae Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn caniatáu'r rheiny sy'n bodloni'r meini prawf isod i fanteisio ar gyrsiau a chymwysterau proffesiynol AM DDIM sy'n gwella eich sgiliau a'ch helpu chi i ddatblygu neu newid eich gyrfa. 

Mae cyrsiau Cyfrif Dysgu Personol yn darparu'r sgiliau a'r cymwysterau y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt. Maent yn canolbwyntio ar sectorau sy'n tyfu yn yr ardal hon a lle mae galw am bobl sy'n meddu ar y sgiliau hyn ar hyn o bryd. Wedi'i ddylunio i fod yn hyblyg ac i gyd-fynd â'ch bywyd a'ch ymrwymiadau, y nod ar ddiwedd y cwrs neu'r cyrsiau yw y bydd swyddi gwag â chyflogau da ar gael i chi ymgeisio amdanynt. 
 
Gwneud cais am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) 

I fod yn gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA), rhaid i chi: 

  • fyw yng Nghymru
  • bod yn 19 oed neu hŷn 

a rhaid iddo ddod o fewn un o'r categorïau canlynol:

Categori 1 - Cyflogedig neu hunangyflogedig, yn ennill llai na £26,000

NEU

Categori 2 - Cyflogedig neu hunangyflogedig, yn ennill unrhyw swm, ond ar hyn bryd:

  • ar ffyrlo (neu wedi bod ar ffyrlo)
  • yn gweithio ar gontract dim oriau 
  • staff asiantaeth 
  • mewn perygl o gael eich diswyddo
  • yn gweithio mewn sector neu ddiwydiant sy'n debygol o weld (neu wedi gweld) effaith negyddol yn sgil COVID-19 sy'n peryglu'ch cyflogaeth. 

Ni chewch PLA os ydych dan 19 oed, neu mewn addysg lawn amser neu'n ddi-waith 

Yn credu eich bod yn gymwys am Gyfrif Dysgu Personol? Gwnewch gais am gwrs heddiw! 
Porwch drwy'r cyrsiau isod a gwnewch gais. Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, bydd un o'n hymgynghorwyr yn cysylltu â chi. Neu os nad ydych yn siŵr lle i ddechrau, pwyswch ar y botwm 'Yma i Helpu' i sgwrsio â chynghorydd.