Academi Addysgu

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Cyflwyniad i Ysgolion Fforest L1 Rhan Amser 19 Medi 2023 21 Medi 2023 22 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Paratoi at Waith mewn Ysgolion (Cymraeg) L1 Rhan Amser 30 Hydref 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Paratoi at Waith mewn Ysgolion (Cynorthwyydd Addysgu) L1 Rhan Amser 18 Medi 2023 Neuadd Llanrhymni
Paratoi at Waith mewn Ysgolion (Cynorthwyydd Addysgu) L1 Rhan Amser 19 Medi 2023 23 Ionawr 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L2 Rhan Amser 12 Medi 2023 13 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion a Cholegau L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymorth dysgu L2 Rhan Amser 18 Medi 2023 Neuadd Llanrhymni Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Cynorthwyo mewn Ysgolion Fforest L2 Rhan Amser 12 Rhagfyr 2023 14 Rhagfyr 2023 15 Rhagfyr 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri Neuadd Llanrhymni
Asesu Cyflawniad sy'n Gysylltiedig â Galwedigaeth (RQF) (PLA) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Asesu Cymhwysedd yn yr Amgylchedd Gwaith (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion L3 Rhan Amser 12 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mynediad i Addysgu Blynyddoedd Cynnar L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tystysgrif ar gyfer Ymarferwyr Uwch mewn Ysgolion a Cholegau L4 Rhan Amser 12 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CELTA (Tystysgrif addysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill) L5 Rhan Amser 19 Mehefin 2023 2 Hydref 2023 17 Mehefin 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
PgCE / ProfCE mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol L5 Rhan Amser 12 Medi 2023 14 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Tystysgrif Graddedig Proffesiynol (TGP) Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (TAR) L6 Rhan Amser 12 Medi 2023 14 Medi 2023 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri