Dyddiadau’r tymhorau

2023/24
Cyfnod
Gweithgaredd Cychwyn Diwedd
Tymor yr Hydref 2023 Tymor yr hydref
 4 Medi
 22 Rhagfyr
Wythnos Adolygu  30 Hydref  3 Tachwedd
Gwyliau'r Nadolig - coleg ar gau
 20 Rhagfyr  5 Ionawr 2024
Tymor y Gwanwyn 2024 Tymor y gwanwyn
 9 Ionawr 
 22 Mawrth
Wythnos Adolygu  12 Chwefror  16 Chwefror
Gwyliau Pasg
  25 Mawrth  5 Ebrill
Tymor yr Haf 2024 Tymor yr Haf
 8 Ebrill  21 Mehefin
Wythnos Adolygu 
 27 Mai
 31 Mai

Mae’r addysgu’n dod i ben ar 19 Rhagfyr 2023

Nid yw dydd Llun 8 Ionawr yn ddiwrnod addysgu