Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Gwybodaeth i Rieni, Gofalwyr a Gwarcheidwaid

Cyngor ac arweiniad i rieni a gofalwyr ar sut mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi yn y coleg

Pontio i Goleg

Ceir cefnogaeth ar gyfer pontio o ysgol i goleg i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol sydd â Datganiad o Angen Addysgol.

Hwb ADY

Ardal gefnogaeth galw heibio i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau neu broblemau iechyd meddwl.

Cefnogaeth Lles

Cefnogi myfyrwyr i gael gwell lles emosiynol a chadernid.

Cymorth Technoleg Gynorthwyol

Gallwn gynnig cefnogaeth i ddysgwyr sydd angen technoleg gynorthwyol er mwyn iddyn nhw gael dilyn eu cwrs astudio.

Cefnogaeth Dysgu ar gyfer dysgwyr AU

Cefnogaeth i ddysgwyr sy'n astudio cyrsiau Addysg Uwch

Siarad Dysgu Byw

Bob blwyddyn rydym yn gwella’r cyfleoedd a’r gefnogaeth i fyfyrwyr sy’n dod o ysgolion cyfrwng Cymraeg ar draws y rhanbarth, i barhau i ddysgu’n ddwyieithog a thrwy gyfrwng y Gymraeg.

Cymorth i ofalwr ifanc

Yn CAVC, rydym yn ceisio cefnogi ein holl ofalwyr ifanc, i sicrhau eu bod nhw'n llwyddo yn y coleg, ac yn parhau gyda'u hymrwymiadau gyrfaol.

Cysylltu

Sut mae cysylltu â'r tîm cefnogi.