Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae ein cyrsiau chwaraeon wedi'u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) - cartref ysbrydoledig Chwaraeon CAVC.

Am Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae CISC yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol, gan gynnwys campfa fawr, stiwdios ffitrwydd, cae 3G mewn Dôm Awyr a thrac athletau. Hefyd cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau drwy gyfleoedd sy'n cynnwys cynnal sesiynau hyfforddi neu ymgymryd â lleoliadau gwaith mewn chwaraeon. Mae ein cyrsiau chwaraeon yn cynnwys pob agwedd ar chwaraeon - o chwaraeon a gwyddoniaeth ymarfer i berfformiad a rhagoriaeth chwaraeon. Mae ein partneriaeth gyffrous gyda Gleision Caerdydd yn golygu ein bod yn cynnig rhaglen Hyfforddiant, Datblygiad a Ffitrwydd Rygbi ym Mharc yr Arfau Caerdydd BT Sport. Mae ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yn paratoi myfyrwyr ar gyfer mynediad llwyddiannus i unrhyw un o'r gwasanaethau cyhoeddus iwnifform ac felly mae'r dysgu'n canolbwyntio ar ymchwilio i waith yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Lluoedd Arfog a Gwasanaethau Carchardai.

EichCAVC

Mae ein cyrsiau Chwaraeon a'r cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghaerdydd yn cael eu cyflwyno yng nghartref newydd Chwaraeon CAVC yn Lecwydd - Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Gyda'r cyfleusterau diweddaraf, gan gynnwys cae 3G mewn Dôm Awyr, campfeydd gydag offer llawn a thrac athletau, does dim gwell lle i fod os ydych chi o ddifrif am chwaraeon.

EichDiwydiant

Ar hyn o bryd, mae mwy na 13,600 o bobl yn gweithio mewn galwedigaethau gyda Gwasanaethau Cyhoeddus ac Iwnifform ac mae disgwyl twf o 4.1% hyd at 2024 a mwy nag 8300 o bobl yn cael eu cyflogi mewn galwedigaethau chwaraeon gyda disgwyl twf o 3.4% hyd at 2024 (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis dilyn cymhwyster diwydiant proffesiynol gyda CAVC ar ôl troi'n 18 oed i fod yn Hyfforddwyr Campfa neu Bersonol cymwys. Mae eraill yn mynd i addysg uwch gyda phrifysgolion ledled y Du, neu'n aros yn CAVC i ddilyn yr HND uchel ei barch mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Y cyrsiau i gyd

Cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gwasanaethau Cyhoeddus
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Diploma Atodol mewn Gwasanaethau Cyhoeddus CBC
Dim ond 2 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
Diploma Estynedig mewn Gwasanaethau Cyhoeddus CBC
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng
L5 Llawn Amser 16 Medi 2019 Campws y Barri
Cyrsiau Chwaraeon

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Chwaraeon
Cwrs llawn
L1 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon
Cwrs llawn
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Cymorth cyntaf brys
L2 Rhan Amser 30 Mai 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle
L2 Rhan Amser 6 Mai 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddwr Campfa
Cwrs llawn
L2 Rhan Amser 25 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Iechyd, Ffitrwydd a Lles
Cwrs llawn
L2 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon (Dwyieithog) - Diploma Atodol
Cwrs llawn
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon - Diploma Estynedig
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon - Diploma Estynedig
Dim ond 1 lleoedd ar ôl
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon - Diploma Sylfaen Cenedlaethol
Cwrs llawn
L3 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Hyfforddwr Personol
Cwrs llawn
L3 Llawn Amser 9 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
HND mewn Chwaraeon, Hyfforddi a Pherfformiad
L5 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
HND mewn Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino
L5 Llawn Amser 2 Medi 2019 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd