Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae ein cyrsiau chwaraeon wedi'u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) - cartref ysbrydoledig Chwaraeon CAVC.

Am Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae CISC yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon rhagorol, gan gynnwys campfa fawr, stiwdios ffitrwydd, cae 3G mewn Dôm Awyr a thrac athletau. Hefyd cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau drwy gyfleoedd sy'n cynnwys cynnal sesiynau hyfforddi neu ymgymryd â lleoliadau gwaith mewn chwaraeon. Mae ein cyrsiau chwaraeon yn cynnwys pob agwedd ar chwaraeon - o chwaraeon a gwyddoniaeth ymarfer i berfformiad a rhagoriaeth chwaraeon. Mae ein partneriaeth gyffrous gyda Gleision Caerdydd yn golygu ein bod yn cynnig rhaglen Hyfforddiant, Datblygiad a Ffitrwydd Rygbi ym Mharc yr Arfau Caerdydd BT Sport. Mae ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yn paratoi myfyrwyr ar gyfer mynediad llwyddiannus i unrhyw un o'r gwasanaethau cyhoeddus iwnifform ac felly mae'r dysgu'n canolbwyntio ar ymchwilio i waith yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Lluoedd Arfog a Gwasanaethau Carchardai.

EichCAVC

Mae ein cyrsiau Chwaraeon a'r cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghaerdydd yn cael eu cyflwyno yng nghartref newydd Chwaraeon CAVC yn Lecwydd - Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Gyda'r cyfleusterau diweddaraf, gan gynnwys cae 3G mewn Dôm Awyr, campfeydd gydag offer llawn a thrac athletau, does dim gwell lle i fod os ydych chi o ddifrif am chwaraeon.

EichDiwydiant

Ar hyn o bryd, mae mwy na 13,600 o bobl yn gweithio mewn galwedigaethau gyda Gwasanaethau Cyhoeddus ac Iwnifform ac mae disgwyl twf o 4.1% hyd at 2024 a mwy nag 8300 o bobl yn cael eu cyflogi mewn galwedigaethau chwaraeon gyda disgwyl twf o 3.4% hyd at 2024 (EMSI, 2016).

EichDyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis dilyn cymhwyster diwydiant proffesiynol gyda CAVC ar ôl troi'n 18 oed i fod yn Hyfforddwyr Campfa neu Bersonol cymwys. Mae eraill yn mynd i addysg uwch gyda phrifysgolion ledled y Du, neu'n aros yn CAVC i ddilyn yr HND uchel ei barch mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Chwaraeon sy'n cael ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Y cyrsiau i gyd

Cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Gwasanaethau Cyhoeddus
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Diploma Estynedig mewn Gwasanaethau Cyhoeddus CBC
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Cyhoeddus
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws y Barri
Llawn amser Cyrsiau Chwaraeon

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Chwaraeon
L1 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Iechyd, Ffitrwydd a Lles
L2 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon (Dwyieithog) - Diploma Atodol
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon (Glamorgan Cricket)
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Gerddi Sophia
Chwaraeon - Diploma Estynedig
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon - Diploma Estynedig
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon - Diploma Estynedig
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Chwaraeon - Diploma Sylfaen Cenedlaethol
L3 Llawn Amser 1 Medi 2020 7 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Parc yr Arfau
Hyfforddwr Personol
L3 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gradd Sylfaen mewn Chwaraeon, Hyfforddi a Pherfformiad
L5 Llawn Amser 14 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
HND mewn Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino
L5 Llawn Amser 7 Medi 2020 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Rhan amser Cyrsiau Chwaraeon

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Hyfforddwr Personol
L3 Rhan Amser 6 Ionawr 2021 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd