TGAU

Rydym yn cynnig ystod eang o bynciau TGAU.

Ynglŷn â’r pynciau TGAU

Rydym yn cynnig nifer o bynciau TGAU yn rhan-amser, o Fathemateg i Fandarin. Mae’r rhain yn cael eu cyflwyno gyda’r nos fel arfer, i gydfynd â’ch ymrwymiadau bywyd a gwaith. 

Ail-sefyll

Os ydych yn dilyn cynllun llawn amser yn CAVC ac eisiau ail-sefyll arholiad Mathemateg a/neu Saesneg, gallwch wneud hyn gyfochr â'ch cwrs ar yr amod eich bod wedi ennill gradd D neu uwch. Bydd hyn yn cael ei gynnwys yn eich cynllun llawn amser.

Rydym hefyd yn darparu Sgiliau Hanfodol mewn Mathemateg a Saesneg.

Os oes gennych ddiddordeb darganfod mwy am ail-sefyll pynciau TGAU, cysylltwch â ni drwy: studentservices@cavc.ac.uk

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Almaeneg -TGAU L2 Rhan Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Bioleg - TGAU L2 Rhan Amser 10 Medi 2024 11 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cymraeg Ail Iaith - TGAU L2 Rhan Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Eidaleg - TGAU L2 Rhan Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Ffrangeg - TGAU L2 Rhan Amser 10 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Iaith Saesneg - TGAU L2 Rhan Amser 3 Medi 2024 4 Tachwedd 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mathemateg - TGAU L2 Rhan Amser 3 Medi 2024 10 Medi 2024 12 Medi 2024 13 Medi 2024 4 Tachwedd 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
Sbaen - TGAU L2 Rhan Amser 3 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd