Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Cydnabod Coleg Caerdydd a'r Fro Fel Buddsoddwr Mewn Pobl

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi derbyn achrediad arian yn erbyn Safon Buddsoddwyr mewn Pobl, gan ddangos ei ymrwymiad i berfformiad uchel drwy reolaeth dda ar bobl.

Enwi darlithydd coleg ysbrydoledig yn Hyfforddwr VQ y Flwyddyn

Mae darlithydd ysbrydoledig o Goleg Caerdydd a’r Fro, sydd wedi gwella o anaf i’w gefn i ddatblygu gyrfa addysgu lwyddiannus, wedi’i enwi yn Hyfforddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru eleni.

Tracy o Goleg Caerdydd a’r Fro’n cael ei choroni’n bencampwr cyflogadwyedd y rhanbarth

Mae Tracy Bird, Rheolwr Career Ready Coleg Caerdydd a’r Fro, wedi cael ei dewis gan Career Ready fel Pencampwr Cyflogadwyedd Santander 2018 ar gyfer Cymru, y Gorllewin a Chanolbarth Lloegr.

1 ... 20 21 22 23 24 25 26