Alun Cairns AS yn ymweld â Llu Cadetiaid Cyfunol Coleg Caerdydd a'r Fro

16 Meh 2022

Croesawodd Coleg Caerdydd a'r Fro Alun Cairns, AS Bro Morgannwg, i Gampws y Barri yr wythnos diwethaf lle cyfarfu â Llu Cadetiaid Cyfunol y Coleg (CCF).

Ar ôl cyfarfod CCF CAVC am y tro cyntaf yng ngorymdaith Dydd y Cofio y llynedd, gofynnodd yr AS am ymweliad i'w gweld yn gweithio ac i ddangos ei gefnogaeth i'r rhaglen yn gyhoeddus. Cyfarchodd y cadetiaid Alun yn eu Bloc Cadetiaid cyn mynd ag ef i arddangosiad reifflau aer, gan ddilyn gydag arddangosfa Cymorth Cyntaf.

Hefyd yn bresennol roedd Sharon James, Pennaeth CAVC, Chris Pemberton, Is-Bennaeth y Cwricwlwm a Pherfformiad, Tom Jones, Cadlywydd Wrth Gefn CCF, Chris Cooper, Hyfforddwr Staff, Mark Teesdale, Prif Swyddog Gwarchodlu Cadetiaid Cymru a Stephen John, Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a'r Cadetiaid (RFCA) ar gyfer Brigadydd Ehangu Cadetiaid Ysgolion Cymru.

Dywedodd Alun Cairns: "Roedd yn wych cael croeso gan dîm CCF yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ddydd Gwener. Roeddwn wrth fy modd yn gweld agwedd benderfynol ac etheg gwaith y cadetiaid fel oedolion ifanc.

“O dan warchodaeth ardderchog Tom Jones, Cadlywydd Llu CCF, mae'r CCF yma ar gampws y Barri wedi tyfu o nerth i nerth. Cefais gyfle i gyfarfod â nhw am y tro cyntaf yng ngorymdaith Sul y Cofio fis Tachwedd diwethaf ac fe wnaeth eu hymddygiad proffesiynol greu argraff dda arnaf bryd hynny.

"Bydd y sgiliau y maent yn eu hennill o'u hamser yn CCF yn gwbl amhrisiadwy yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol ar ôl iddynt adael addysg. Gobeithio y gallwn barhau i annog mwy o bobl ifanc drwy'r profiad llawn hwyl a phwysig hwn.”

Dywedodd Stephen John, Swyddog Ehangu Cadetiaid Ysgolion yr RFCA: "Roedd yn wych gweld Alun Cairns yn ymweld ag un o CCFau mwyaf newydd Cymru heddiw, i weld gwaith Gwirfoddolwyr sy'n Oedolion a chadetiaid y Coleg.

“Mae wastad wedi bod yn gefnogwr mawr i fudiad y cadetiaid ac yn gwerthfawrogi'n llwyr y manteision a'r cyfleoedd niferus y gall pobl ifanc eu cael o gymryd rhan. Roedd yn braf iawn ei fod wedi neilltuo amser i ymweld a gweld dros ei hun ein cadetiaid ar waith.”

Nid yw CCF CAVC yn costio dim i fyfyrwyr ac mae'n cynnig nifer o fanteision i fyfyrwyr yn y Coleg. Ochr yn ochr â heriau a gweithgareddau cyffrous, mae cyfle i fynd ar deithiau yn y DU a thramor a mynd i wersyll blynyddol gyda chadetiaid o ysgolion a cholegau eraill.

Mae maes llafur Tystysgrif Hyfedredd y Fyddin yn addysgu ystod eang o sgiliau arwain a throsglwyddadwy fel gallu gorchymyn tasgau, gwneud penderfyniadau o dan bwysau, cynllunio a threfnu tasgau a gweithio'n effeithiol fel unigolyn neu fel rhan o dîm. Bydd sgiliau o'r fath yn ddefnyddiol i bobl ifanc am oes a hefyd yn helpu i roi hwb i geisiadau prifysgol neu swyddi.

Drwy hyfforddiant cadetiaid gallwch hefyd ennill cymwysterau fel Gwobr Dug Caeredin, Diploma Cyntaf BTEC mewn Gwasanaethau Cyhoeddus neu Gerddoriaeth neu'r Dystysgrif ILM mewn Arwain Tîm.

Dywedodd Sharon James, Pennaeth CAVC: "Roedd yn bleser croesawu Alun Cairns AS i Gampws y Barri i gwrdd â'n Llu Cadetiaid Cyfunol. Mae bod yn gadét yn CAVC yn golygu cymaint mwy na chymryd rhan mewn gorymdeithiau – mae'n dysgu sgiliau bywyd amhrisiadwy y gellir eu trosglwyddo i unrhyw lwybr gyrfa neu sefyllfa.

"Roedd ymweliad Alun yn gyfle gwych i ddangos iddo'r gwaith rhagorol y mae ein CCF yn ei wneud wrth baratoi pobl ifanc yn y rhanbarth ar gyfer unrhyw her a allai eu hwynebu yn y dyfodol.”