Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Prosiect peilot Coleg Caerdydd a’r Fro a Clean Slate Cymru - paratoi cyn-droseddwyr i fynd i’r gweithlu adeiladwaith

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o gael cyd-weithio gyda’r Construction Youth Trust, BAM Nutmall, The Wallich BOSS project, Carchar Caerdydd, Acorn Recrtuiment a Gyrfa Cymru yng nghyflwyniad y prosiect peilot, Clean Slate Cymru.

Partneriaeth Coleg Caerdydd a’r Fro â Persimmon Homes

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Perismmon Homes wedi dod ynghyd i sefydlu cynllun newydd, o’r enw’r Academi Hyfforddi, i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn niwydiant adeiladwaith cynyddol De Cymru.

Prentisiaid Iau yn graddio o Goleg Caerdydd a’r Fro

Mae’r ail garfan o bobl ifanc 14 – 16 mlwydd oed a gafodd y cyfle i drawsnewid eu bywydau drwy lwybr gyrfa galwedigaethol arloesol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu cwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus.

CAVC yn yr Eisteddfod - gweithgareddau a chystadlaethau hwyliog i’r teulu cyfan

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn falch o fod yn Gymraeg – ac mae’r coleg mwyaf yng Nghymru yn edrych ymlaen at gynnal ystod eang o gyfleoedd cyffrous a hwyliog i’r teulu cyfan yn yr Eisteddfod.

Seremoni Raddio Ehangu Cyfranogiad Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu llwyddiant pobl ifanc sy’n dychwelyd at addysg

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal ei ail seremoni raddio ar gyfer y myfyrwyr sydd wedi dod yn ôl i fyd addysg neu hyfforddiant.

1 ... 17 18 19 20 21 22 23