Rygbi Merched

Mae Academi Rygbi Merched CAVC yn darparu’r platfform perffaith i ferched 16-19 oed sy’n chwaraewyr rygbi talentog, sydd â diddordeb mewn perfformiad a rygbi ar lefel elitaidd.
Mae aelodau’r Academi’n chwarae gornestau rheolaidd gyda chynghreiriau’r Gymdeithas Colegau a Cholegau Rygbi’r Undeb Cymru a digwyddiadau WRU. Darparwn gyfleusterau hyfforddiant, a chysylltiadau rhagorol, ynghyd â chymorth cynhwysfawr diguro sy’n eich galluogi i gyflawni eich potensial. Mae gennym hanes ardderchog o lwyddiant, gyda nifer o chwaraewyr yn cael eu dewis i gynrychioli Cymru ar lwyfan y Chwe Gwlad.

Beth allwn ni ei gynnig i chi?

Y cydbwysedd iawn

 • Mae eich athrawon a’ch hyfforddwyr yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau nad yw eich astudiaethau a’ch ymrwymiadau o ran chwaraeon yn gwrthdaro. Rydym yn creu’r cydbwysedd iawn i’ch galluogi i gyflawni eich potensial yn y naill agwedd a’r llall.

Hanes o lwyddiant

 • Dewiswyd sawl chwaraewr i gymryd rhan yn y Twrnamaint Chwe Gwlad Dan 18 i Ferched cyntaf erioed yn yr Alban.
 • Yn ei blwyddyn gyntaf, mae’r Academi Rygbi Menywod yn CAVC wedi gweld 13 o’i chwaraewyr yn cymryd rhan mewn timau rhanbarthol Dan 18, chwe chwaraewr yng Ngharfan Genedlaethol Weider, a bydd dau chwaraewr yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Rygbi Cyffwrdd Ewrop.

Cyfleusterau rhagorol

 • Parc yr Arfau: calon rygbi rhanbarthol a lleoliad â phroffil uchel ar gyfer rhai gornestau cartref yn ystod y tymor.
 • Campfa Perfformiad Uchel Gethin Jenkins yn ein Campws yng Nghanol y Ddinas: un o’r cyfleusterau gorau o’i fath ar gyfer datblygu cryfder a chyflyru.
 • Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) a Pharc y Gamlas yng Nghampws Canol y Ddinas: gyda meysydd chwarae o’r safon orau, ynghyd â chromennau chwaraeon o’r radd flaenaf, sy’n sicrhau y gellir cynnal sesiynau hyfforddiant a gemau trwy gydol y flwyddyn.
 • Mae llety ar gael i fyfyrwyr o bell sy’n dymuno ymuno â CAVC ac un o’n hacademïau.

Hyfforddiant arbenigol proffesiynol

 • Hyfforddiant rygbi proffesiynol bob wythnos.
 • Tîm hyfforddi o’r safon orau, gan gynnwys Hyfforddwr Rygbi Merched Lefel 4 gyda dros 6 blynedd o brofiad, ynghyd â thîm o hyfforddwyr arbenigol.

Cryfder a chyflyru proffesiynol a chymorth cynhwysfawr

 • Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru sy’n sicrhau rhaglen ddatblygu bersonol ar gyfer bob chwaraewr.
 • Mynediad i sesiynau ffisiotherapi wythnosol, ynghyd ag amrywiaeth o gymorth o safbwynt gwyddor chwaraeon, fel maetheg, seicoleg a dadansoddi perfformiad.

Gornestau cystadleuol

 • Hyd at 20 gornest yng Nghynghrair Colegau Cymru a Phrydain bob tymor.
 • Cymryd rhan mewn twrnameintiau â phroffil uchel.
 • CAVC yw’r Coleg sy’n Bartner Swyddogol i Rygbi Caerdydd: sydd o fudd o ran proffil chwaraewyr a chyfleoedd i gamu ymlaen.
 • Amgylchedd cefnogol sy’n caniatáu i chi barhau i chwarae rygbi domestig gyda’ch clwb dewisedig.
Am ragor o wybodaeth am ein Hacademi Rygbi Merched llenwch y ffurflen isod: