Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn croesawu Dai Young, cyn-chwaraewr Cymru a’r Llewod a hyfforddwr o fri, fel Pennaeth Rygbi newydd

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro (CCAF) wedi penodi Dai Young fel ei Phennaeth Rygbi newydd.

Gwahoddiad i Steven sy’n fyfyriwr Ffotograffiaeth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro arddangos ei waith

Yn ystod ymweliad diweddar ag Academi Celfyddydau Coleg Caerdydd a’r Fro, fe wnaeth gwaith y dysgwr Ffotograffiaeth, Steven Pitten, gymaint o argraff ar yr artist a’r ffotograffydd Jon Pountney nes iddo ei wahodd i ymuno ag arddangosfa yr oedd yn ei threfnu.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill mwy nag erioed o fedalau aur yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae dysgwyr Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill cyfanswm anhygoel o 19 medal aur yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru - mwy nag erioed o’r blaen.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw statws Coleg Aur CyberFirst i gydnabod ei addysgu o’r safon uchaf

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cadw ei Ddyfarniad Coleg Aur CyberFirst am ei rôl arweiniol mewn addysgu seibrddiogelwch.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn cefnogi twf menywod i ddyfodol mewn STEM ar ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni mae Coleg Caerdydd a'r Fro (CCAF) yn tynnu sylw at y rhan bwysig mae menywod yn ei chwarae gyda STEM - gyrfa mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg - ac yn dathlu twf sylweddol yn nifer y menywod sy'n dewis pynciau lle mae dynion wedi bod yn fwy amlwg yn draddodiadol.

1 2