Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro yn rowndiau terfynol Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cyrraedd rowndiau terfynol cystadleuaeth Cynghrair Ysgolion a Cholegau Cymru, ar ôl trechu Coleg y Cymoedd 27-14 yn y rownd gynderfynol.

Academi Pêl Fasged CAVC yn ennill y tro cyntaf!

Ymunodd Academi Pêl Fasged Coleg Caerdydd a’r Fro â Phencampwriaeth Pêl Fasged Chwaraeon Colegau Cymru am y tro cyntaf fel Academi - a'i hennill - yr wythnos hon.

Cydnabod Coleg Caerdydd a’r Fro am ei waith arloesol yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei gydnabod fel un o’r colegau gorau yn y DU am ei waith yn hyrwyddo tegwch, cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant ac ymgysylltiad ledled y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.

urbasba Coleg Caerdydd a’r Fro yn helpu tîm sba Gwesty Parkgate i baratoi ar gyfer agoriad mawreddog

Yn ddiweddar, fe wnaeth y tîm Therapi Harddwch yn urbasba Coleg Caerdydd a’r Fro groesawu’r tîm sba o westy moethus mwyaf newydd Caerdydd, y Parkgate, i’w helpu i baratoi ar gyfer agoriad mawreddog y gwesty.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal Rowndiau Terfynol Modurol WorldSkills UK

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro ar fin cynnal cyfres derfynol y rowndiau Modurol yn Rowndiau Terfynol mawreddog WorldSkills UK.

1 2