Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Helpu arwyr y GIG – Myfyrwraig o Goleg Caerdydd a’r Fro Amy yn gwneud cyfarpar diogelu personol

Mae Amy Bradbury, myfyrwraig Safon Uwch ac aelod o Academi Pêl Rwyd Coleg Caerdydd a’r Fro, wedi bod yn gweithio’n galed yn ystod argyfwng y Coronafeirws yn gwneud Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar gyfer staff y GIG.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymrwymo i gefnogi myfyrwyr a staff gydag iechyd a lles y meddwl

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ailgadarnhau ei ymrwymiad i staff a myfyrwyr drwy ymrwymo i siarter iechyd a lles y meddwl cenedlaethol newydd sbon yn ystod yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Gweithiwr allweddol a myfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Chloe yn cefnogi pobl ag anableddau

Mae Chloe Thurlbert, myfyrwraig Therapi Harddwch Lefel 2 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn ddysgwr arall o CAVC sydd wedi bod yn gweithio ar y rheng flaen yn ystod y pandemig.

Unrhyw ddyddiad, unrhyw amser - Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio Diwrnod Agored Rhithiol 24/7 ar 18fed Mai

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal diwrnod agored tra gwahanol – bydd ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos.

Myfyrwraig o Goleg Caerdydd a’r Fro Ellie yn darparu gwasanaeth rheng flaen hanfodol ar ward mamolaeth

Mae Ellie Clark, myfyrwraig Mynediad i Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi dychwelyd i reng flaen y GIG, gan weithio yn llawn amser ar y ward mamolaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

1 2