Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Myfyrwyr Barbro Coleg Caerdydd a'r Fro yn cael hyfforddiant ar dorri risg o hunanladdiad yn ogystal â thorri gwallt

Mae myfyrwyr Barbro y Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cael hyfforddiant ar iechyd meddwl er mwyn helpu i atal hunanladdiad ymysg eu cleientiaid.

Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro a Gleision Caerdydd – cydweithio i gadw talent yn lleol

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro yn ei phumed tymor ac mae’r canlyniadau mae wedi’u sicrhau yn dechrau cael effaith bositif ar chwaraeon yn y rhanbarth.

Ymdrech wych Naim - dysgwr Moduron yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro – i gyrraedd rhestr fer Myfyriwr y Flwyddyn IMI

Mae Naim Ahmed, dysgwr Ailorffen Cerbydau yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi cyrraedd rhestr fer am Wobr anrhydeddus gan Sefydliad y Diwydiant Moduro (IMI).

Ieuan o Goleg Caerdydd a’r Fro yn cael blas ar lwyddiant, gan ennill y wobr am y Pwdin Gorau yn y twrnamaint coginio olympaidd

Mae Ieuan Jones, myfyriwr Lletygarwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi profi ei hun fel un o’r dysgwyr coginio gorau yn y byd drwy ennill gwobr y Pwdin Gorau yn Olympiad y Cogyddion Ifanc.

Addysg yn gelfyddyd gain - Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill yng Ngwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru

Cafodd Coleg Caerdydd a’r Fro lwyddiant ysgubol yng Ngwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol Cymru, gan ennill mewn tri chategori.

1 2