Gwyddoniaeth Awyrofod ac Awyrennau

Hyfforddwch i gael gyrfa ym maes awyrofod - un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU

Gwybodaeth am Beirianneg Awyrennau

Hyfforddi am yrfa mewn awyrofod — un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU gyda chyfleoedd cyffrous i weithio yng Nghymru ac ar draws y byd. Mae ein holl gyrsiau Gwyddor Awyrofod a Hedfan wedi’u lleoli yn ein Canolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT). Mae’r ganolfan eiconig hon yn cynnwys gweithdai arbenigol, labordai a sied awyrennau enfawr lle byddwch chi’n datblygu’ch sgiliau ymarferol. Mae gan y Ganolfan gysylltiadau gwych gyda diwydiant. Golyga hyn y byddwch chi’n ennill y wybodaeth, y sgiliau a’r cymwysterau diwydiant angenrheidiol ar eich cwrs neu Brentisiaeth, yn ogystal â lleoliadau gwaith diwydiant — a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant awyrofod.

Eich CAVC

Mae gan Ganolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod y Coleg lawer o gysylltiadau â diwydiant sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith a lleoliadau gwaith i fyfyrwyr CAVC gyda chwmnïau megis British Airways, AerFin, Cardiff Aviation a GE Aero.

Eich Diwydiant

Mae diwydiant Awyrofod y DU yn parhau i fod yn ail ar lwyfan y byd a’r mwyaf yn Ewrop. Trosiant o £35 biliwn, 123,000 o weithwyr uniongyrchol a 3,900 o Brentisiaid. Mae Cymru yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer gweithgynhyrchu Awyrofod — mae dros 160 o gwmnïau’n cyflogi mwy na 23,000 o bobl. Yng Nghymru, mae oddeutu 10% o ddiwydiant awyrofod y DU sy’n cynnwys 20% o farchnad Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac Archwilio’r DU (MRO). Fforwm Awyrofod Cymru (2019).

Eich Dyfodol

Ar ôl CAVC mae llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i gyflogaeth, prentisiaethau a swyddi dan hyfforddiant mewn cwmnïau peirianneg ac awyrofod ledled De Cymru a thu hwnt. Mae myfyrwyr eraill yn symud ymlaen i gwrs prifysgol cysylltiedig ledled y DU, gyda rhai yn dewis aros yn ICAT i astudio ein gradd Peirianneg Awyrennau BEng (Anrh) unigryw sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Kingston.

Pob cwrs Gwyddoniaeth Awyrofod ac Awyrennau

Llawn Amser

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Peirianneg Awyrennau L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Peirianneg Awyrenegol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
HND mewn Peirianneg Awyrenegol L5 Llawn Amser 18 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
BEng (Hons) mewn Peirianneg Awyrennau L6 Llawn Amser 18 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Rhan Amser

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Dronau - Cyflwyniad i Reoli Hedfan L1 Rhan Amser 10 Chwefror 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Peirianneg Awyrenegol - Sgiliau Llaw Sylfaenol L2 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Arholiadau CAA L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Peirianneg Awyrenegol - Mecatroneg / Roboteg (CDP) L3 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
EASA Rhan66 B1.1 Trwydded Dysgu o Bell (CDP) L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
HNC mewn Peirianneg (CDP) L4 Rhan Amser 18 Medi 2023 Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Rhan66 B1.1 Trwydded Dysgu o Bell (Y Lluoedd Arfog) L4 Rhan Amser Cysylltwch â ni i gael dyddiadau. Ar-lein

Yma gallwch fynd ar daith rithwir o amgylch Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod CAVC (ICAT)