Adroddiad Effaith Economaidd EMSI 2019

Dangos Gwerth Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro. Dadansoddiad o effaith cymdeithasol ac economaidd dysgu.

Lawrlwytho’r Crynodeb Gweithredol yma

Lawrlwytho’r Ffeithlen yma

Cafodd yr adroddiad yma am Grŵp CAVC ei gynhyrchu gan sefydliad allanol ac felly nid yw ar gael yn y Gymraeg.