Gwobrau

Rydym yn falch o fod wedi ein rhoi ar restrau byrion a’n dyfarnu â nifer o wobrau cenedlaethol am ein gwaith, a gwaith ein staff a’n myfyrwyr gwych.

2020/2021

Gwobrau’r Coleg

Cyrhaeddodd prentisiaeth ffilm a theledu CRIW gan CCAF a Sgil Cymru y rhestr fer ar gyfer gwobrau Prentisiaethau AAC AELP yr Wythnos AB.

Gwobrwywyd Pennaeth Grŵp CAVC, Kay Martin, gydag MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Gwasanaethau i Addysg

Cafodd CAVC ei gynnwys ar restr fer Gwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau ar gyfer Gwobr Llywodraethu Rhagorol AoC

Enillodd y tîm Gyrfaoedd a Syniadau Wobr Gyrfa Cymru ar gyfer Datblygiad Gyrfaoedd (Ôl-orfodol)

Enillodd y tîm Llesiant Arian yn y Wobr Iechyd Meddwl a Llesiant Cymru ar gyfer Effaith Eithriadol mewn Addysg

Enillodd y Dosbarth y wobr Bwyty Rhamantus y Flwyddyn yng Ngwobrau Bwytai Cymru

Enillodd CAVC Wobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol am Raglenni Hyfforddiant a Datblygu Sgiliau Rhagorol

Roedd y Dosbarth yn un o’r tri bwyty gorau yng Nghystadleuaeth Bwyty Coleg y Flwyddyn AA

Ailachredwyd y Coleg ar gyfer statws Arweinwyr mewn Amrywiaeth gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth

Enillodd Darlithydd Prosiect SEARCH Kerri Ince Wobr Tiwtor Inspire!

Enillodd tîm Lles CAVC arian yng Ngwobrau Iechyd Meddwl a Lles Cymru am Effaith Eithriadol yn y Byd Addysg

Cadwodd y Coleg ei statws Coleg Arddangos MicrosoftGwobrau Myfyrwyr

Enillodd dysgwyr CAVC y nifer uchaf erioed o 36 o fedalau yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru – saith aur, 15 arian ac 14 efydd

Roedd Academi Rygbi CAVC yn bencampwyr Ysgolion a Cholegau Cymru gefn wrth gefn, gan ennill Rownd Derfynol y Cwpan am yr ail flwyddyn yn olynol

Yn Rowndiau Terfynol WorldSkills UK, enillodd Ieuan Morris-Brown fedal aur mewn atgyweirio Cyrff Cerbydau ac enillodd Ruby Pile fedal arian mewn Gwasanaethau Bwyty

Ymgeisiodd dysgwyr BEng Peirianneg Awyrennau Blwyddyn 3 yng nghystadleuaeth Bright Ideas Prifysgol Kingston, gan sgubo’r bwrdd mewn un categori a dod yn ail mewn categori arall.

Gosodwyd Pêl Droed Dysgu Sylfaen CAVC yn 4ydd ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Pêl Droed Holl Anabledd AoC UK

Enillodd Academi Pêl Fasged CAVC Gynghrair De Orllewin AoC

Enillodd Zac Smith, dysgwr Cynhyrchu a Thechnoleg y Cyfryngau Creadigol, Wobr Myfyriwr RTS Cymru yn y categori Ffeithiol Israddedig

Enillodd Katie Pritchard, dysgwraig Celfyddydau Perfformio, wobr yr Actor Ifanc Gorau yng Ngwobrau It’s My Shout

Daeth myfyriwr Adeiladwaith a Gwasanaethau Adeiladu, David Taylor, yn ail yn rowndiau Cymru cystadleuaeth Urdd y Gosodwyr Brics

Enillodd Callum Patterson, Louis Rochon a Jack Mathews, dysgwyr lletygarwch, gystadleuaeth Trafnidiaeth Cymru i greu bwydlen ar gyfer ei bwydlen Blas dosbarth cyntaf

Enillodd un o’n cyn-fyfyrwyr, Ewan Heppenstall, Wobr Dysgwr Ifanc y Flwyddyn Inspire!

Enillodd prentis Gosodiadau Trydanol, Duncan Kinnaird, rowndiau Cymru Dysgwr y Flwyddyn Sparks

Enillodd Nathan Kelly, prentis Gwresogi ac Awyru, rowndiau Cymru Dysgwr y Flwyddyn HIP

2020/2021

Gwobrau'r Coleg

 • Cafodd Coleg Caerdydd a'r Fro ei enwi’n un o enillwyr Gwobrau Hyfforddiant Brenhinol y Tywysoges 2022, a hynny am ei ymrwymiad eithriadol i ddysgu a datblygu
 • Parhaodd CAVC i arwain y ffordd ym maes Dysgu Sy'n Cael Ei Wella gan Dechnoleg (TEL), gan ennill ailachrediad a pharhau i fod yr unig Goleg Arddangos Microsoft yng Nghymru
 • Mae CAVC wedi ennill y Wobr Llysgennad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yng Ngwobrau EDI WorldSkills UK 
 • Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill Gwobr Arweinyddiaeth Gynhwysol y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth yng ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau ledled y DU


Gwobrau Myfyrwyr

 • Enillodd myfyrwyr CAVC 25 o fedalau yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru – 10 aur, saith arian ac wyth efydd

 • Cai Pugh wedi ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Parod am Yrfa  

 • Myfyriwr chwaraeon Will Hawker yn ennill arian yn 60m y Dynion ym Mhencampwriaethau Athletau Dan Do Dan 20 Cymru 

 • Enillodd y gyn-fyfyrwraig Shokhan Hasan Wobr Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch Agored am ei hymroddiad i’w hastudiaethau yn y Coleg

 • Enillodd Claire Gurton Wobr Inspire! i ddysgwyr sy'n oedolion am ei hymrwymiad i weithio gyda rhaglen Teuluoedd yn Dysgu Gyda'i Gilydd y Coleg i helpu gyda chynnydd ei mab Mackenzie yn yr ysgol

 • Enillodd Academi Rygbi CAVC Rownd Derfynol Cwpan Ysgolion a Cholegau Cymru URC
 • Enillodd Chardonnay Palmer efydd yn Rowndiau Terfynol Trin Gwallt Sgiliau Cynhwysol y DU
 • Enillodd Rhydian Brown arian yn Rowndiau Terfynol Dylunio Gwefannau WorldSkills UK 
 • Yn Rowndiau Terfynol Atgyweirio Cerbydau Modur WorldSkills UK, enillodd Joel Windsor arian, ac enillodd Lewis Hastings efydd
 • Enillodd Callum Roberts arian ac enillodd Sion Lewis efydd yn Rowndiau Terfynol Ailorffen Cerbydau WorldSkills UK
 • Enillodd Academi Pêl Fasged y Coleg Bencampwriaethau Pêl Fasged Colegau Cymru
 • Enillodd y myfyrwyr Cyfryngau Creadigol Lloyd Todd a Jarred Sullivan yng Ngwobrau Ysgolion a Cholegau Cymru Ysgol Ffilm a Theledu PDC yn y categori Ffilm Naratif Orau (Ffilm Ddogfen)

2020/2021

Gwobrau'r Coleg

 • Coroni CAVC y gorau yn y DU yn y categori Cefnogaeth i Ddysgwyr yng Ngwobrau AB TES 2021

 • Symudodd CAVC i fyny o safle 12 i safle 2 yng Ngwobrau Tegwch, Parch, Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant ac Ymgysylltu (FREDIE) 2021 Mynegai 100 Uchaf y Gweithleoedd Mwyaf Cynhwysol gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth. Enillodd wobr Coleg AB y Flwyddyn hefyd. 

 • Mae CAVC wedi llwyddo i sicrhau ailachrediad i’w statws Arweinwyr mewn Amrywiaeth 

 • Mae CF10 - darparwyr arlwyo a manwerthu’r Coleg - wedi cael ei roi ar restr y Cwmnïau Gorau i Weithio Iddynt yn y DU

 • Hefyd cafodd y Coleg ei ailachredu ar gyfer y Dyfarniad Safon Ansawdd Matrix ar gyfer darpariaeth y coleg cyfan  

 • Derbyniodd CAVC Wobr Aur Ysgolion Seibr yn Gyntaf y Ganolfan Seibr Ddiogelwch Genedlaethol

 • Cafodd y Darlithydd ILS Chantelle Deek Ganmoliaeth Uchel yng Ngwobrau Amrywiaeth a Chynhwysiant WorldSkills, yn y Categori Amrywiaeth Cystadleuaeth


Gwobrau Myfyrwyr

 • Enillodd y myfyrwyr moduro ddeg gwobr diwydiant a sgiliau nodedig

 • Daeth myfyrwyr CAVC ag 14 o fedalau aur, saith medal arian a naw medal efydd adref o Gystadleuaeth Sgiliau Cymru - record o ran medalau aur i'r Coleg

 • Prentis Gosodiadau Electrodechnegol Kaiden Ashun wedi ennill cystadleuaeth Prentis Crefft Screwfix 2021 ledled y DU 

 • Cafodd Newyddiadurwr Iau y BBC/CAVC Jack Grey ei ganmol yn y categori Sgŵp Fawr yng Ngwobrau Rhagoriaeth y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr yn 2020

 • Daeth Shaun-Junior Bishop yn ail ac fe'i canmolwyd yn y Gwobrau Mynediad i AU Er Cof am Keith Fletcher yn y categori Ymrwymiad Eithriadol i Ddysgu

2019/2020

Dyfarniadau’r Coleg

 • CAVC yn dod yn un o'r colegau cyntaf i weithio gyda Chanolfan Ragoriaeth WorldSkills UK
 • Yng Ngwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol cyntaf erioed Cymru, roedd y Darlithydd Ffilm a Chyfryngau Cristina Raad yn enillydd ar y cyd yng nghategori Tiwtor Creadigol y Flwyddyn Cymru
 • Symudodd CAVC o'r 15fed i'r 12fed safle ym Mynegai 100 Uchaf y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth, ac enillodd y Coleg wobr y Ganolfan am ei ymrwymiad i degwch, parch, cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant ac ymgysylltu (FREDIE)
 • Canmolwyd y Coleg am ei waith ar ymgysylltu â chyflogwyr yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) ledled y DU. Hefyd canmolodd beirniaid Gwobrau Beacon CAVC am y profiad dysgu 'real, nid realistig' mae'n ei ddarparu


Dyfarniadau’r Myfyrwyr


 • Dioddefodd y myfyriwr Awyrofod Kierran James gwymp erchyll wrth wasanaethu yn Kenya a bu’n rhaid iddo oedi gyda’i yrfa yn y Fyddin ond yn 2020 enillodd Wobr Inspire! am ddysgu yn wyneb pob her
 • Cafodd gwaith y myfyriwr Celf Safon Uwch Jacob David sylw mewn Arddangosfa Haf ar-lein ar gyfer artistiaid ifanc gan yr Academi Frenhinol
 • Arwyddodd Jack Pascoe, Capten Academi Pêl Droed CAVC, ysgoloriaeth lawn gyda Choleg Casper yn UDA
 • Enillodd myfyrwyr o Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro fwy o fedalau yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru nag unrhyw Goleg arall yng Nghymru
 • Enillodd y dysgwr Moduro Naim Ahmed wobr Myfyriwr Llawn Amser y Flwyddyn a bwrsari gwerth £2,000 yng Ngwobrau Blynyddol Sefydliad y Diwydiant Moduron (IMI) ledled y DU
 • Arwyddodd Capten cyntaf Academi Rygbi CAVC, Ben Thomas, gontract lefel hŷn gyda Gleision Caerdydd ac arwyddwyd pedwar chwaraewr arall o'r Academi Rygbi ar gontractau D18
 • Aeth y myfyriwr lletygarwch Ieuan Jones allan i India ar gyfer Olympiad Rhyngwladol y Cogyddion Ifanc ac enillodd y fedal am Greu’r Pwdin Gorau
 • Yng Ngwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol cyntaf erioed Cymru, enillodd Megan O'Brien, dysgwr Gradd Sylfaen mewn Ffilm yn CAVC, wobr Myfyriwr Creadigol y Flwyddyn Cymru
 • Cystadlodd Coleg Caerdydd a'r Fro ac Academi Addysg a Chriced Clwb Criced Morgannwg yng nghystadleuaeth Criced 24 Colegau Cymru am y tro cyntaf ac ennill
 • Enillodd Kaiden Ashun, dysgwr Gosodiadau Trydan, rowndiau rhagbrofol Cymru cystadleuaeth Prentis Trydanol y Flwyddyn SPARKS
 • Cafodd y myfyriwr Moduro Will Davies ei goroni'n Brentis Panel y Flwyddyn Ford
 • Aeth saith myfyriwr i Rowndiau Terfynol WorldSkills UK a daethant yn ôl naill ai gyda chanmoliaeth uchel neu gyda medal – enillodd Morgan McNeil fedal arian ac enillodd Scott Roberts fedal efydd yn y gystadleuaeth Gweinyddwr Systemau Rhwydwaith
 • Dewiswyd myfyrwyr Academi Pêl Rwyd CAVC i chwarae dros Gymru, i dîm y Dreigiau Celtaidd yn yr Uwchgynghrair a thros Sir Caerdydd a'r Fro
 • Enillodd y Prentis Treftadaeth Ddiwylliannol Esta Lewis Wobr Talent Yfory yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru


2018/19

Dyfarniadau’r Coleg

 • CAVC oedd y Coleg Arddangos Microsoft cyntaf yng Nghymru
 • Dyfarnwyd Gwobr Safon Ansawdd Matrix i Goleg Caerdydd a'r Fro am ddarpariaeth y coleg cyfan – y cyntaf i goleg Addysg Bellach yng Nghymru
 • Daeth y Coleg yn 15fed ym Mynegai 100 Uchaf y DU 2018 y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth, gan symud i fyny o’i safle yn 23ain yn y flwyddyn flaenorol
 • Dewiswyd Pennaeth Pêl Rwyd CAVC, Kyra Jones, i gynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad
 • Mewn digwyddiad arbennig yn y Senedd, cyflwynwyd Gwobr Beacon ledled y DU i'r Coleg am ei raglen Prentisiaeth Iau arloesol sy'n cynnig mwy o lwybrau gyrfa galwedigaethol i bobl ifanc 14 i 16 oed
 • Dyfarnwyd achrediad arian i Goleg Caerdydd a'r Fro yn erbyn y Safon Buddsoddwyr mewn Pobl, gan ddangos ein hymrwymiad i berfformiad uchel drwy reoli pobl yn dda
 • Dewiswyd Tracy Bird, Rheolwr Barod am Yrfa Coleg Caerdydd a'r Fro, gan Career Ready fel Hyrwyddwr Cyflogadwyedd Santander 2018 ar gyfer Cymru a Gorllewin a Chanolbarth Lloegr
 • Cyflawnodd y Coleg Nod Gyrfa Cymru, gwobr sydd wedi’i chynllunio i gydnabod ymrwymiad i wella ansawdd yn barhaus mewn sefydliadau addysgol i fodloni gofynion Llywodraeth Cymru a nodir yn Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith: fframwaith ar gyfer pobl ifanc 11 i 19 oed


Dyfarniadau’r Myfyrwyr

 • Roedd mwy o fyfyrwyr CAVC yn rowndiau terfynol WorldSkills UK nag unrhyw goleg arall yng Nghymru
 • Daeth Miri Hughes a Nikolett Kovacs yn gyntaf ac yn ail yng Ngwobrau Myfyrwyr Blynyddol Grŵp Celf y Bont-faen
 • Cystadlodd y prentis Gosodiadau Trydan Tom Lewis yn rowndiau terfynol EuroSkills yn Budapest – ac fe'i dewiswyd hefyd fel rhan o Dîm y DU ar gyfer Rowndiau Terfynol Rhyngwladol WorldSkills yn Rwsia! Hefyd dewiswyd Kyle Woodward, a raddiodd yn ddiweddar mewn Seibr-ddiogelwch, ar gyfer Rwsia
 • Enillodd y dysgwyr 4 medal aur, 5 arian a 3 efydd yn Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
 • Enwyd Charlotte Ward yn Brentis Ford y Flwyddyn ar gyfer Atgyweirio a Phaentio Cerbydau
 • Dewiswyd chwaraewyr Academi Pêl Rwyd CAVC ar gyfer Cymru, sir Caerdydd a'r Fro a hefyd i gystadlu yng Ngornest Pêl Rwyd Chwaraeon Colegau Cymru
 • Aeth y myfyriwr lletygarwch Jasmine Jones allan i India i gystadlu yn Olympiad Rhyngwladol y Cogyddion Ifanc
 • Enillodd Bethan Greenslade, myfyrwraig Pobi Lefel 3, wobr aur yn rowndiau terfynol Patisserie a Melysion Uwch Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a hefyd enillodd arian ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru
 • Daeth tîm o ddeg dysgwr Gradd Sylfaen mewn Ffilm yn drydydd yng Nghynhadledd Ffilm flynyddol y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Rheolwyr Gwasanaethau Myfyrwyr
 • Enillodd Whitney Phillips Wobr BTEC i Fyfyriwr Gofal Plant a Chymdeithasol y Flwyddyn i gydnabod ei chyflawniad yn ei phwnc


2017/2018

Gwobrau’r Coleg

 • Gwobr Beacon AoC am Bontio i Addysg Ôl 16 i Raglen Prentisiaethau Iau CCAF
 • Gwobr Beacon AoC am Ddarpariaeth Effeithiol o Brentisiaethau
 • Cadwodd y Coleg ei Safon Aur gan People 1st a daeth yn Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Gwasanaeth Bwyd a Diod a Patisserie a Melysion
 • Yn y 15fed Safle ar Fynegai 100 Uchaf y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth
 • Derbyniodd yr Adran ESOL, ABE a Learndirect Wobr Dysgu ar y Cyd mewn Prosiectau am ei gwaith gyda BT
 • Enillodd y Darlithydd Cyfrifeg Mike Webster Wobr Cyflawniad Oes gan AAT
 • Enillodd y Darlithydd Creadigol Kat Keeble-Buckle Wobr Tiwtor Inspire!
 • Enillodd y Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus Tom Jones wobr Hyfforddwr y Flwyddyn VQ am y ffordd mae’n hyrwyddo dysgu arbrofol
 • Enwyd y Rheolwr Career Ready Tracy Bird yn Hyrwyddwr Cyflogadwyedd y Flwyddyn Career Ready ar gyfer Cymru, y Gorllewin a Chanolbarth Lloegr
 • Enillodd yr Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru James Martin Bencampwriaethau Codi Pŵer y Byd yn y categori dan 90kg

Gwobrau’r Myfyrwyr

 • Cynrychiolodd y Prentis Gosodiadau Trydanol Tom Lewis Dîm y DU yn Euroskills yn Budapest
 • Bydd Tom a’i efaill Connor, sydd hefyd yn Brentis Gosodiadau Trydanol, yn teithio i Rwsia ar gyfer Rowndiau Terfynol WorldSkills yn 2019
 • Yn 2018, anfonodd CCAF fwy o ddysgwyr i Rowndiau Terfynol WorldSkills y DU nag unrhyw Goleg arall yng Nghymru. Enillodd James Ackland fedal arian yn y categori Teilsio Waliau a Lloriau, enillodd Henry Deane fedal efydd yn y categori Ailorffen Cerbydau ac enillodd Matuesz Kolacki fedal efydd yn y categori Seibr Ddiogelwch
 • Teithiodd Amy Hoskins (2017), Alex James (2018) a Jasmine Jones (2019) neu – yn achos Jasmine, bydd yn teithio – i India i gynrychioli Cymru yng ngornest ryngwladol yr Olympiad Cogyddion Ifanc
 • Enillodd Anthony Cox fedal aur yn y gystadleuaeth Hyfforddwr Personol Sgiliau Cynhwysol yng nghystadleuaeth ADY WorldSkills
 • Enillodd Henry Deane fedal aur yn rowndiau terfynol Paentio a Chyrff Moduron Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ac enillodd ei gydfyfyriwr Oscar Green fedal arian
 • Enillodd Hannah Needs fedal aur yng nghategori Marchnata Nwyddau’n Weledol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
 • Enillodd James Ackland fedal efydd am Deilsio Waliau a Lloriau yn Rowndiau Terfynol WorldSkills UK 2017
 • Enillodd Camilla Dima fedal aur yn Rowndiau Terfynol Wyneb a Harddwch Uwch Cystadleuaeth Sgiliau Cymru – enillodd Soraia Sequira Gomes Rabaol fedal arian
 • Enillodd Sharna Byrne, Dasiy Dimond a Makenzi Webber fedal arian mewn cystadleuaeth Cyfryngau Sgiliau Cynhwysol Cymru
 • Enillodd Dion Mullins fedal arian mewn Trin Gwallt yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru
 • Cyflogwyd yr intern gyda Phrosiect SEARCH, Jade Smith – un o grŵp o interniaid ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mae’r Coleg yn eu lleoli gyda Phrifysgol Caerdydd – yn llawn amser gan y Brifysgol
 • Enillodd y dysgwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3 Whitney Phillips wobr Dysgwr y Flwyddyn BTEC yn y Categori Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Enillodd Caroline Turner ac Annette Howell wobr Dysgwr y Flwyddyn BTEC
 • Bydd y fyfyrwraig TG Lefel 3 Ellie Perkins yn cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Pedair Gwlad Arbenigol Microsoft
 • Daeth y myfyrwyr Gradd Sylfaen mewn Ffilm yn drydydd yng Nghystadleuaeth Ffilm NAMSS 2018
 • Daeth y myfyriwr Gosod Brics Lefel 2 Sam Ashdown yn ail mewn cystadleuaeth wedi’i threfnu gan Persimmon Homes a chafodd gyfweliad am brentisiaeth
 • Enillodd pedwar dysgwr Wobrau Myfyrwyr y Flwyddyn CILEx
 • Enillodd Mateusz Kolacki fedal aur yn rowndiau terfynol rhanbarthol Seibr Ddiogelwch WorldSkills ac enillodd Kyle Woodward fedal arian. Hwn oedd y tro cyntaf i CCAF gymryd rhan yn y gystadleuaeth
 • Enillodd Morgan Whithear fedal aur a Tomek Pawelek fedal arian yng nghystadleuaeth Technegydd TG WorldSkills
 • Enillodd Fatoumata Makalo fedal efydd yng nghystadleuaeth Datrysiadau Meddalwedd TG ar gyfer Busnes WorldSkills

  Ar restr fer/wedi’u henwebu
 • Tair Gwobr TES – Defnydd Effeithiol o TEL, Addysgu a Dysgu Galwedigaethol ac Arweinydd y Flwyddyn
 • Roedd Arweinydd y Cwrs CIPD Nick Carter ar y rhestr fer yn y categori Gweithiwr Proffesiynol AD Gorau – Sector Cyhoeddus/3ydd Sector yng Ngwobrau CIPD
 • Ar restr fer Gwobr Beacon AoC am Les
 • Roedd y Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus Tom Jones ar restr fer ar gyfer Athro AB y Flwyddyn TES
 • Roedd Angela Carreira ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr CIPD Cymru
 • Roedd myfyriwr Safon Uwch Michael Bonney ar restr fer Gwobr Addysg Prydain ledled y DU


2016

Gwobrau’r Coleg

 • Darparwr Addysg Bellach y Flwyddyn Cymru – Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth
 • Coleg y Flwyddyn - Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Insider Cymru
 • Effaith Economaidd – Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Insider Cymru
 • Dylunio Drwy Arloesi - RICS
 • Darparwr Hyfforddiant a Gyllidir y Flwyddyn – Gwobrau Cyflenwyr Canolfan Gyswllt
 • Gwobr Pensaernïaeth Cymru i Gampws Canol y Ddinas – Cymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru           

Gwobrau Myfyrwyr

 • Nadia Hadjali, Myfyriwr Trin Gwallt y Flwyddyn y DU – Y Cyngor Trin Gwallt
 • Lauretta Hughes, Myfyriwr Mynediad i Addysg Uwch y Flwyddyn Agored Cymru
 • Danielle Halford, Myfyriwr Career Ready y Flwyddyn y DU Syr Winfried Bischoff

Ar restr fer/enwebwyd

 • Gwobr Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) – Addysgu Ymarferol a Dysgu Ymarferol 
 • James Donaldson, Cyflogai AB y Flwyddyn - Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth
 • Coleg AB y Flwyddyn – Gwobrau Addysg Bellach TES
 • Gwobrau Busnes a Phartneriaethau Insider Cymru – Gwobr Proses Newydd, Datblygu Pobl a Phartneriaeth       
 • Ymgyrch Hysbysebu Orau – Gwobrau Marchnata Cymru
 • Darparwr Hyfforddiant y Flwyddyn – Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol