ESOL ac ESOL +

Cyrsiau i wella eich Saesneg a hyfforddi ar gyfer gyrfa.

Am ESOL ac ESOL+

Mae gan CAVC enw da am Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) a CAVC yw'r darparwr mwyaf yng Nghymru, gan eich helpu chi i wella eich sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn Saesneg. Hefyd gall hyn eich helpu chi mewn bywyd a gwaith yn y dyfodol.

Er bod y rhan fwyaf o ddysgwyr ESOL yn astudio'n rhan amser, gallwch ddod i'r coleg i astudio ESOL yn llawn amser. Mae hyn yn helpu i wella eich Saesneg bob wythnos ac i ennill cymwysterau ESOL yn ystod y flwyddyn. Ar gwrs ESOL+ gallwch hyfforddi am yr yrfa o'ch dewis a gwella eich Saesneg drwy gyfrwng y cwrs.

Mae cwrs ESOL ar gael yn:

  • 6 awr yr wythnos neu
  • 16 awr yr wythnos

#EichCAVC

CAVC yw'r darparwr mwyaf ar ESOL yng Nghymru!

#EichDyfodol

Ar ESOL+ gallwch ddatblygu eich sgiliau mewn Saesneg a'r yrfa o'ch dewis. Ar ôl ESOL+ mae rhai myfyrwyr yn mynd ymlaen i gyrsiau Lefel 1 yn y pwnc hwnnw.

Yr holl opsiynau ESOL ac ESOL+

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
ESOL+ Gweinyddiaeth Busnes
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Iechyd a Gofal Cymdeithasol
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Lletygarwch ac Arlwyo
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Trin Gwallt a Harddwch
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
SSIE Camu mewn i AB (Dan 20)
L1 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
ESOL + AAT
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ Gweinyddiaeth Busnes
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Gofal Plant
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
ESOL+ TG
L2 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
ESOL + Adeiladu
EL3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
ESOL + Iechyd a Gofal Cymdeithasol
EL3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas
Iechyd a Ffitrwydd ESOL
EL3 Llawn Amser 31 Awst 2020 Un Parêd y Gamlas