Gwasanaethau Cyhoeddus

Am Gwasanaethau Cyhoeddus

Dyluniwyd ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus i baratoi myfyrwyr ar gyfer mynediad llwyddiannus i unrhyw un o’r gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai, felly mae’r dysgu’n canolbwyntio ar ymchwilio i waith yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Lluoedd Arfog a’r Gwasanaeth Carchardai.
Caiff y gwasanaethau cyhoeddus hyn eu trefnu a’u hariannu gan y llywodraeth er budd y gymdeithas. Mae ystod eang o alwedigaethau yn y gwasanaethau amddiffyn mewn lifrai a’n nod yw eich paratoi chi gyda’r sgiliau a’r profiad cywir i sicrhau gwaith a chynnydd. Byddwch yn astudio pynciau ac yn derbyn hyfforddiant ym meysydd fel Dinasyddiaeth ac Amrywiaeth, Ymddygiad a Disgyblaeth, Paratoi Corfforol, Iechyd a Llesiant, Gwaith Tîm, Arweinyddiaeth a Chyfathrebu a mwy. Gydag opsiynau i astudio ar ein Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd neu ar ein Campws y Barri yn y Fro.

.

Eich CAVC

Mae ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus yn elwa o fynediad i gyfleusterau gwych gan gynnwys y rhai ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd CAVC. Mae ein tîm addysgu yn cynnwys pobl sydd â phrofiad uniongyrchol mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, a byddwch yn elwa o siaradwyr gwadd ac ymweliadau trwy gydol y cwrs. Gallwch hefyd ddatblygu eich sgiliau ac adeiladu eich CV ymhellach drwy ymuno â Llu Cadetiaid Cyfunol CAVC.

Eich Diwydiant

Ar hyn o bryd, mae 13,000 o bobl yn gweithio mewn galwedigaethau Gwasanaethau Cyhoeddus a Gwasanaethau Mewn Lifrau gyda chyflog cyfartalog o £32,500 y flwyddyn. (Lightcast, 2022).

Eich Dyfodol

Mae llawer o fyfyrwyr y cwrs Lefel 3 yn gwneud cais i brifysgol i hybu eu dysgu a chefnogi eu dilyniant. Mae myfyrwyr eraill yn defnyddio’r sgiliau, y profiad a’r cymwysterau a enillwyd yn y coleg i gamu’n uniongyrchol i waith mewn gwasanaeth.

Cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gwasanaethau Cyhoeddus L1 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Gwasanaethau Cyhoeddus L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Cyhoeddus L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng L5 Llawn Amser 10 Medi 2024 Campws y Barri