Gwasanaethau Cyhoeddus

Am Gwasanaethau Cyhoeddus

Dyluniwyd ein cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus i baratoi myfyrwyr ar gyfer mynediad llwyddiannus i unrhyw un o’r gwasanaethau cyhoeddus mewn lifrai, felly mae’r dysgu’n canolbwyntio ar ymchwilio i waith yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Lluoedd Arfog a’r Gwasanaeth Carchardai.

Caiff y gwasanaethau cyhoeddus hyn eu trefnu a’u hariannu gan y llywodraeth er budd y gymdeithas. Mae ystod eang o alwedigaethau yn y gwasanaethau amddiffyn mewn lifrai a’n nod yw eich paratoi chi gyda’r sgiliau a’r profiad cywir i sicrhau gwaith a chynnydd.

Byddwch yn astudio pynciau ac yn derbyn hyfforddiant ym meysydd fel Dinasyddiaeth ac Amrywiaeth, Ymddygiad a Disgyblaeth, Paratoi Corfforol, Iechyd a Llesiant, Gwaith Tîm, Arweinyddiaeth a Chyfathrebu a mwy. Gydag opsiynau i astudio ar ein Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd neu ar ein Campws y Barri yn y Fro.

Eich CAVC

Fel rhan o’n cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus, cewch elwa ar fynediad at gyfleusterau gwych, gan gynnwys y rheini ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Gyda’r cyfleusterau diweddaraf, gan gynnwys cae 3G dan orchudd, campfeydd yn cynnwys yr holl offer, a thrac athletau, does yr unlle gwell os ydych yn wirioneddol frwd dros chwaraeon. Yn ogystal, caiff myfyrwyr ddefnyddio ein cyfleusterau ar Gampws Canol y Ddinas, yn cynnwys Parc y Gamlas, a’r man dan orchudd. Gallwch hefyd ddatblygu’ch sgiliau ac atgyfnerthu’ch CV ymhellach drwy ymuno â Llu Cadetiaid Cyfunol CAVC.

Eich Diwydiant

Ar hyn o bryd, mae 13,000 o bobl yn gweithio mewn galwedigaethau Gwasanaethau Cyhoeddus a Gwasanaethau Mewn Lifrau gyda chyflog cyfartalog o £32,500 y flwyddyn. (Lightcast, 2022)

Eich Dyfodol

Mae cyfleoedd i fyfyrwyr fynd ymlaen i astudiaeth bellach gyda CAVC drwy astudio ar gwrs HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng gyda ni i’ch helpu chi fod yn drawiadol i gyflogwyr. Mae nifer o’n myfyrwyr hefyd yn camu’n syth i’r byd gwaith mewn swyddi yn y gwasanaethau amddiffyn mewn lifrai ar ôl gadael y Coleg.

Cyrsiau Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Gwasanaethau Cyhoeddus L1 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Cyhoeddus L2 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
Gwasanaethau Cyhoeddus - Diploma Sylfaen Cenedlaethol L3 Llawn Amser 4 Medi 2023 Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd Campws y Barri
HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng L5 Llawn Amser 11 Medi 2023 Campws y Barri