Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Blwyddyn arall o lwyddiant heb ei hail yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ar Ddiwrnod Canlyniadau Safon Uwch a BTEC

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro'n dathlu blwyddyn heb ei hail o lwyddiant ar ddiwrnod Canlyniadau Safon Uwch a BTEC.

Y myfyrwyr cyntaf i raddio o Academi Jason Mohammad yn dathlu

Dathlodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr i astudio yn Academi Jason Mohammad eu graddio ar ddydd Gwener 24 Mehefin, gan fwynhau lluniaeth a fideo o’u cynyrchiadau yn ystod eu hastudiaethau yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro (CAVC).

Coleg Caerdydd a’r Fro’n ennill Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol am raglenni hyfforddiant a datblygu sgiliau rhagorol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi’i enwi’n un o enillwyr Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol 2022 am ei ymroddiad eithriadol i ddysgu a datblygu.

Digwyddiad Awyrofod Rhifyn Arbennig Cystadleuaeth WorldSkills 2022 yn ymweld â Choleg Caerdydd a’r Fro

Ym mis Tachwedd, bydd Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod (ICAT) Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal cystadleuaeth sgiliau fyd-eang arbennig yn ymwneud â Chynnal a Chadw Awyrennau.

Prentisiaid Iau yn graddio o Goleg Caerdydd a'r Fro

Mae’r garfan ddiweddaraf o fyfyrwyr 14-16 mlwydd oed a fanteisiodd ar y cyfle i drawsnewid eu bywydau drwy lwybr gyrfa alwedigaethol arloesol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu cwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus.