Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Sioeau Creadigol byw Coleg Caerdydd a’r Fro yn ôl!

Ar ôl dwy flynedd o gynnal arddangosfeydd a pherfformiadau rhithwir ar-lein, mae myfyrwyr Creadigol Coleg Caerdydd a’r Fro yn ôl ar y campws ac yn cynnal eu sioeau eu hunain.

Coleg Caerdydd a'r Fro wedi'i ddewis i gynnal Rowndiau Terfynol WorldSkills UK

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi'i ddewis fel yr unig goleg yng Nghymru i gynnal Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkills UK ym mis Tachwedd – a bydd yn cynnal mwy o gystadlaethau nag unrhyw goleg arall yn y DU.

Dysgwyr Esports Coleg Caerdydd a’r Fro yn cael cyfarfod â thîm Gemau’r Gymanwlad Cymru Esports

Yn ddiweddar, croesawodd Coleg Caerdydd a’r Fro chwaraewyr Esports Cymru ar gyfer diwrnod o hyfforddiant cyfryngau cyn cynnwys Esports fel digwyddiad peilot yng Ngemau’r Gymanwlad yr haf yma.

Dysgwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Cai, yn Fyfyriwr y Flwyddyn Parod am Yrfa

Mae Cai Pugh, dysgwr Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi ennill gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Parod am Yrfa yng Ngwobrau Parod am Yrfa eleni.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn ennill Gwobr Beacon fawreddog am ei waith arloesol yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cael ei gydnabod fel y coleg gorau yn y DU am ei waith yn hyrwyddo tegwch, parch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac ymgysylltu ar draws y cymunedau y mae'n eu gwasanaethu.

1 2