Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Gyrfa newydd yn y Flwyddyn Newydd gyda chyrsiau am ddim i oedolion yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro

Ffansi dechrau newydd? Chwilio am yrfa newydd yn y Flwyddyn Newydd, neu eisiau dysgu sgiliau newydd? Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio amrywiaeth enfawr o gyrsiau newydd i oedolion sy’n dechrau ym mis Ionawr – ac mae llawer ohonyn nhw am ddim neu’n rhad iawn.

Celf stryd: Comisiynu myfyrwyr creadigol Coleg Caerdydd a’r Fro i greu gwaith celf ar gyfer hysbysfwrdd ailddatblygu Tai Taf

Mae’r myfyrwyr Celf a Dylunio Lefel 3 wedi’u comisiynu gan Tai Taf i greu gwaith celf i addurno’r hysbysfwrdd am adnewyddu tai ar borth allweddol i ganol Dinas Caerdydd.

Cyflwyno Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol i Goleg Caerdydd a’r Fro am raglenni hyfforddi a datblygu sgiliau rhagorol

Mae Pennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro, Sharon James, wedi derbyn Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol yn 2022 am ymrwymiad eithriadol CAVC i ddysgu a datblygu.

Academi Rygbi Coleg Caerdydd a'r Fro yn ennill Cynghrair a Chwpan Ysgolion a Cholegau Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a'r Fro yn Bencampwyr Ysgolion a Cholegau Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol, ar ôl dod i frig y tabl ac ennill Rownd Derfynol y Cwpan eto eleni.

Dathlu llwyddiant myfyrwyr yng Ngwobrau Blynyddol Coleg Caerdydd a’r Fro 2022

Am y tro cyntaf ers y pandemig mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu gwaith caled, llwyddiant a dilyniant y dysgwyr mewn seremoni Wobrwyo Flynyddol fyw, ar y campws.

1 2