Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Cyn fyfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Ewan yn ennill Gwobr Inspire!i oedolion sy’n ddysgwyr

Mae cyn fyfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro sydd bellach wedi troi’n gyflogai, Ewan Heppenstall, wedi ennill gwobr Oedolyn Ifanc sy’n Ddysgwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Inspire! ar gyfer oedolion sy'n ddysgwyr.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill Arian yng Ngwobrau Iechyd a Lles y Meddwl Cymru am ei gefnogaeth i’w ddysgwyr

Mae tîm Lles Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill Arian yng Ngwobrau Iechyd a Lles y Meddwl Cymru am Effaith Eithriadol mewn Addysg.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ailddatgan ei ymrwymiad i Gymru wrth-hiliol yn ystod Mis Hanes Pobl Dduon

Wrth i’r byd ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon, mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ailddatgan ei ymrwymiad i fod yn llais blaenllaw ar y siwrnai wrth-hiliaeth yn y byd addysg yng Nghymru.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn llofnodi Siarter Dying to Work y TUC i ddangos ymrwymiad i gyflogeion sydd â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cadarnhau ei ymrwymiad parhaus i roi gwarchodaeth ychwanegol i staff sydd â salwch angheuol yn y gwaith drwy lofnodi’r Siarter Dying to Work.

Uchelgais iach - Olivia, Prentis GIG Coleg Caerdydd a'r Fro yn cystadlu am Wobrau Prentisiaethau Cymru

Mae Olivia Headley-Grant, prentis sydd wedi'i hyfforddi gan Goleg Caerdydd a'r Fro, wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Prentis Sylfaen y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru.