Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Canmoliaeth i Katie myfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro gan Arglwydd Raglaw Gwent am ei rôl allweddol yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae Katie Mavroudis-Stephens, myfyrwraig Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, wedi cael ei chanmol gan Arglwydd Raglaw Gwent am y rôl mae wedi'i chwarae yn ystod pandemig COVID-19.

Coleg Caerdydd a'r Fro yn cael ei gydnabod gan arbenigwyr seibr am addysgu o'r safon uchaf

Coleg Caerdydd a'r Fro yw un o'r sefydliadau addysg diweddaraf i ennill Gwobr Aur CyberFirst Schools am ei addysgu seibrddiogelwch o'r safon uchaf.

Myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Caerdydd a'r Fro James a Miles yn ymuno â’r Fyddin

Mae efeilliaid sy'n astudio Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro wedi pasio eu hasesiadau ar gyfer y Fyddin ill dau a byddant yn ymuno â'r Gwarchodlu Wrth Gefn.

“Action!” Coleg Caerdydd a'r Fro a Sgil Cymru yn lansio CRIW – prentisiaeth newydd i'r diwydiant ffilm a theledu

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymuno â Sgil Cymru a Llywodraeth Cymru i lansio prentisiaeth newydd a rennir sy'n cynnig cyfle i bobl ifanc yng Nghymru gael profiad ymarferol ym myd cynhyrchu ffilm a theledu.

Darlithydd Coleg Caerdydd a'r Fro Chantelle yn derbyn canmoliaeth uchel yng Ngwobrau Amrywiaeth a Chynhwysiant WorldSkills

Mae Darlithydd Sgiliau Byw'n Annibynnol Coleg Caerdydd a'r Fro, Chantelle Deek, wedi cael canmoliaeth uchel yng Ngwobrau Amrywiaeth a Chynhwysiant WorldSkills.

1 2