Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Ffocws ar chwaraeon – cyn fyfyriwr Jason Mohammad yn dychwelyd i CCAF i addysgu’r myfyrwyr am dechnegau cyfweliad

Mae’r darlledwr ar y teledu a’r radio, Jason Mohammad, wedi ymuno â Choleg Caerdydd a’r Fro i roi blas i bobl ifanc ar fywyd yn y byd go iawn mewn cynhyrchu newyddiaduraeth a chyfryngau creadigol.

Cydnabod Coleg Caerdydd a’r Fro am ei waith arloesol gyda chyflogwyr y rhanbarth a thu hwnt

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei gydnabod fel un o golegau gorau’r DU am ei waith arloesol gyda chyflogwyr ar draws y Brifddinas-Ranbarth a thu hwnt.

Will, myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, yn trechu’r gwrthwynebwyr i ennill Prentis Panel y Flwyddyn Ford

Mae myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, William Davies, wedi ennill teitl Pencampwr Panel y Flwyddyn Ford.

Canmoliaeth i’r cyfleoedd dysgu bywyd real sy’n cael eu cynnig gan Goleg Caerdydd a’r Fro fel rhai o’r goreuon yn y DU

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei gydnabod fel un o golegau gorau’r DU am ddarparu cyfleoedd dysgu real, nid dim ond realistig, i lawer o’i ddysgwyr.

Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cyrraedd rhestr fer tair Gwobr AB Tes

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cyrraedd rhestr fer tair Gwobr Addysg Bellach (AB) Tes mawr eu bri, gan roi'r coleg ymhlith goreuon y wlad.