Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cyrraedd rhestr fer tair Gwobr AB Tes

10 Ion 2020

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi cyrraedd rhestr fer tair Gwobr Addysg Bellach (AB) Tes mawr eu bri, gan roi'r coleg ymhlith goreuon y wlad.

Mae'r Coleg wedi cyrraedd y rhestr fer mewn categorïau sy'n amrywio ar draws gwaith CAVC: Y Fenter Addysgu a Dysgu Orau, Cyfraniad at y Gymuned Leol a Defnydd Eithriadol o Dechnoleg i Wella Addysgu, Dysgu ac Asesu.

Llwyddodd CAVC i gyrraedd rhestr fer y Categori Addysgu a Dysgu Gorau am ei ffocws ar brofiadau dysgu go iawn i ddysgwyr yn hytrach na phrofiadau realistig yn unig. Mae gweithio gyda chyflogwyr lleol i sicrhau bod y ddarpariaeth yn bodloni anghenion sgiliau lleol a rhoi profiadau gwaith gwerth chweil i fyfyrwyr wrth galon waith y Coleg.

Bu i'r pwyslais hwnnw ar ddarparu i'r gymuned leol helpu CAVC i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y wobr Cyfraniad at y Gymuned Leol. Mae cynlluniau megis y Rhaglen Prentisiaethau Iau lwyddiannus sy'n anelu at atal unigolion 14 i 16 oed rhag gadael addysg, Teuluoedd yn Dysgu Gyda'i Gilydd a chynlluniau i ddod â gwasanaethau Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) ynghyd mewn un hwb a chodi ymwybyddiaeth iechyd ymhlith cymunedau o bobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn rhan fawr o waith y Coleg.

Mae Cyfoethogi Dysgu trwy Dechnoleg (TEL) wedi'i fewnosod ym mywyd CAVC. Llwyddodd y Coleg i gyrraedd rhestr fer y Wobr Tes am Ddefnydd Eithriadol o Dechnoleg i Wella Addysg, Dysgu ac Asesu am ei gred o sicrhau bod gan staff y sgiliau o'r radd flaenaf i rymuso dysgwyr i ddod yn arloeswyr yfory.

Dywedodd Kay Martin, Pennaeth Coleg Caerdydd a'r Fro: "Anrhydedd yw cyrraedd rhestr fer nid yn unig un ond tair Gwobr AB Tes mawr eu bri. Mae'r ffaith bod y gwobrau hyn yn pontio ystod eang o weithgareddau'r Coleg yn adlewyrchu faint o waith caled sy'n digwydd gan bawb yn y Coleg i fodloni anghenion heddiw ac yfory y cymunedau mae'n eu gwasanaethu, ac rwy'n falch dros ben o'u llwyddiannau."

(Credyd llun: Tes)