Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymuno â Santander i gyflwyno rhaglen Gymraeg i’w staff

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Santander UK wedi dod at ei gilydd i gyflwyno rhaglen Gymraeg bwrpasol i weithwyr ar draws canghennau’r banc yng Nghymru.

Diwrnod graddio interniaid Coleg Caerdydd a’r Fro a Phrifysgol Caerdydd

Dim ond 6.7% o bobl ag anableddau dysgu sydd mewn cyflogaeth. Ond mae cynllun rhyngwladol mawr y mae Coleg Caerdydd a’r Fro a Phrifysgol Caerdydd wedi ymuno ag o’n gwneud byd o wahaniaeth – mae mwy na 60% o’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn dod o hyd i swyddi ar ôl graddio o’r cynllun.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn arwain y ffordd gyda llwyddiannau TG yn WordSkills y DU

Yn ddiweddar cynhaliodd Coleg Caerdydd a’r Fro rowndiau rhagbrofol TG WorldSkills y DU. Llwyddodd ein myfyrwyr i ennill chwe medal – bydd dau o’r enillwyr yn mynd ymlaen i Birmingham ar gyfer rowndiau terfynol WorldSkills y DU ym mis Tachwedd.

Myfyrwyr Career Ready yn dathlu graddio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Croesawodd Coleg Caerdydd a’r Fro 25 o fyfyrwyr wrth iddynt ddathlu graddio o raglen Career Ready gyda ffrindiau, rhieni a mentoriaid.

Tom, prentis gyda dipyn o sbarc yn CCAF, i gynrychioli’r DU yn EuroSkills

Mae prentis Gosodiadau Trydan yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Tom Lewis, wedi cael ei ddewis ar gyfer Tîm y DU yng nghystadleuaeth EuroSkills 2018 sydd i gael ei chynnal yn Budapest ym mis Medi.

1 ... 46 47 48 49 50 51 52