Esports

A oes gennych ddiddordeb mawr mewn gemau? Mae Esports yn ddiwydiant byd-eang sy’n datblygu ar raddfa gyflym yn cynnig nifer o lwybrau gyrfa i reoli digwyddiadau, hyfforddi a marchnata.

Am Esports

Oes gennych chi angerdd am gemau cyfrifiadurol? Mae Esports yn ddiwydiant byd-eang sy’n tyfu’n gyflym ac sy’n cynnig llawer o lwybrau gyrfa o reoli digwyddiadau, hyfforddi, newyddiaduraeth a marchnata.
Ar gwrs Esports byddwch yn datblygu gwybodaeth sector-benodol, yn ogystal â sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi. Byddwch yn dysgu am sefydliadau gemau cyfrifiadurol, gwaith tîm, lles, cynllunio digwyddiadau, datblygu cynnwys a ffrydio gemau. Mae astudio lefel uwch yn cynnwys dealltwriaeth o dimau hyfforddi, strategaethau, dadansoddi a thactegau, menter ac entrepreneuriaeth a seicoleg chwaraeon.
Byddwch hefyd yn cael y cyfle i chwarae fel rhan o dîm cystadleuol a chymryd rhan mewn twrnameintiau. Byddwch yn dysgu mewn cyfleusterau gemau cyfrifiadurol o safon uchel gyda’r caledwedd diweddaraf i alluogi chwarae cystadleuol ar lefel broffesiynol.

Eich CAVC

Mae ein cymwysterau wedi’u cymeradwyo gan Gymdeithas Esports Prydain, sy’n golygu y bydd cyflogwyr yn y diwydiant cynyddol hwn yn cydnabod eich addasrwydd a’ch sgiliau. Byddwch yn dysgu gan athrawon arbenigol mewn cyfleusterau arbenigol, ac yn elwa o siaradwyr gwadd, dosbarthiadau meistr a theithiau. Byddwch hefyd yn rhoi theori ar waith, gan ddatblygu eich sgiliau ymhellach trwy drefnu digwyddiadau. Drwy hyfforddi gyda Thîm Academi Esports CAVC ochr yn ochr â’ch cwrs, byddwch yn cwblhau twrnameintiau cenedlaethol yng nghynghrair BEA!

Eich Diwydiant

Mae sector Esports y DU wedi tyfu ar gyfradd flynyddol o 8.5% rhwng 2016 – 2019 (Ukie 2020).

Eich Dyfodol

Mae cyrsiau Esports CAVC yn rhoi cymwysterau, sgiliau a phrofiad arbenigol i chi yn y diwydiant Esports. Gall myfyrwyr hefyd ddefnyddio eu cymwysterau a’u sgiliau i symud ymlaen i brifysgol a gyrfaoedd mewn meysydd eraill. Mae myfyrwyr blaenorol wedi symud ymlaen i brifysgol i astudio amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Esports, Rheoli Digwyddiadau a Newyddiaduraeth Chwaraeon.

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
E-chwaraeon L2 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
E-chwaraeon L3 Llawn Amser 2 Medi 2024 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd