Pellter / Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym yn gwerthfawrogi bod bywyd bob dydd yn cyflymu, felly dyna pam ein bod ni wedi chwilio am ffyrdd newydd o addysgu – ffyrdd sy’n gallu ei gwneud hi’n haws astudio ochr yn ochr ag ymrwymiadau gwaith a bywyd.

Gwybodaeth am Bellter / Cyrsiau ar-lein ac ar y Campws

Rydym eisiau cynnig cyrsiau sy’n cyd-fynd â bywydau myfyrwyr, yn hytrach na’r ffordd arall. O ganlyniad i hyn, rydym wedi creu cyfres o gyrsiau dysgu cymysg i wneud dysgu’n fwy hyblyg.

Cyfuno manteision astudio ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth:

Ar-lein, mae tîm o academyddion ac arbenigwyr yn addysgu’r cwrs gan ddefnyddio darlithoedd fideo, animeiddiadau, ymarferion ac astudiaethau achos rhyngweithiol - mae pob un ohonynt yn cael eu darparu mewn amgylchedd rhith-ddysgu pwrpasol. Mae gwersi ar gael ar alw er mwyn cyd-fynd â’ch amserlen.

Ar y campws, mae’r dosbarthiadau’n gyfle i ddysgu gan ddarlithwyr profiadol, a fydd wrth law i ateb cwestiynau ac i gynnig arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd y dosbarthiadau hefyd yn gyfle i ryngweithio, i drafod ac i ddadlau â chyd-ddisgyblion, gan helpu i gymhwyso damcaniaethau i broblemau byd go iawn.

Drwy brofiad dysgu hyblyg a phleserus – ar-lein neu ar y campws – ein huchelgais ni yw eich helpu chi i gyflawni eich uchelgais.

Tystebau Myfyrwyr - Ar-lein ac Ar y Campws

CAVC: Dysgu o Bell - CILEx

Cyrsiau Pellter / Ar-lein ac Ar y Campws

Cyrsiau Cyfraith Dysgu o Bell (CILEx)

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
CILEx Cyflwyniad i'r Gyfraith ac Ymarfer Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Cyfraith Gamwedd Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Cyfreithiad Sifil Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Dysgu o Bell Cyfraith Teulu
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Gofal Cleientiaid Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEX Lefel 3 Uned Cyfraith Trosedd (Dysgu o Bell)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEX Uned Cyfraith Tir (Dysgu o Bell)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Ymchwil Cyfreithiol Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dysgu o Bell Cyfraith Contract CILEx
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau ar-lein ac ar y campws - AAT Cyfrifeg

Enw’r cwrs Lefel Dyddiad dechrau Lleoliad
Gyflogres
L2 Rhan Amser 16 Medi 2020 Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws)
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)
L4 Rhan Amser 16 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd