Pellter / Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym yn gwerthfawrogi bod bywyd bob dydd yn cyflymu, felly dyna pam ein bod ni wedi chwilio am ffyrdd newydd o addysgu – ffyrdd sy’n gallu ei gwneud hi’n haws astudio ochr yn ochr ag ymrwymiadau gwaith a bywyd.

Gwybodaeth am Bellter / Cyrsiau ar-lein ac ar y Campws

Rydym eisiau cynnig cyrsiau sy’n cyd-fynd â bywydau myfyrwyr, yn hytrach na’r ffordd arall. O ganlyniad i hyn, rydym wedi creu cyfres o gyrsiau dysgu cymysg i wneud dysgu’n fwy hyblyg.

Cyfuno manteision astudio ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth:

Ar-lein, mae tîm o academyddion ac arbenigwyr yn addysgu’r cwrs gan ddefnyddio darlithoedd fideo, animeiddiadau, ymarferion ac astudiaethau achos rhyngweithiol - mae pob un ohonynt yn cael eu darparu mewn amgylchedd rhith-ddysgu pwrpasol. Mae gwersi ar gael ar alw er mwyn cyd-fynd â’ch amserlen.

Ar y campws, mae’r dosbarthiadau’n gyfle i ddysgu gan ddarlithwyr profiadol, a fydd wrth law i ateb cwestiynau ac i gynnig arweiniad ar gynnydd ac asesu. Bydd y dosbarthiadau hefyd yn gyfle i ryngweithio, i drafod ac i ddadlau â chyd-ddisgyblion, gan helpu i gymhwyso damcaniaethau i broblemau byd go iawn.

Drwy brofiad dysgu hyblyg a phleserus – ar-lein neu ar y campws – ein huchelgais ni yw eich helpu chi i gyflawni eich uchelgais.

Tystebau Myfyrwyr - Ar-lein ac Ar y Campws

CAVC: Dysgu o Bell - CILEx

Cyrsiau Pellter / Ar-lein ac Ar y Campws

Cyrsiau Cyfraith Dysgu o Bell (CILEx)

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
CILEx Cyflwyniad i'r Gyfraith ac Ymarfer Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Cyfraith Gamwedd Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Cyfreithiad Sifil Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Dysgu o Bell Cyfraith Teulu
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Gofal Cleientiaid Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEX Lefel 3 Uned Cyfraith Trosedd (Dysgu o Bell)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEX Uned Cyfraith Tir (Dysgu o Bell)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
CILEx Ymchwil Cyfreithiol Dysgu o Bell
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Dysgu o Bell Cyfraith Contract CILEx
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyrsiau ar-lein ac ar y campws - AAT Cyfrifeg

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Gyflogres
L2 Rhan Amser 16 Medi 2020 Campws y Barri
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws)
L2 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)
L3 Rhan Amser 7 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)
L4 Rhan Amser 16 Medi 2020 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd