Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Tîm CAVC yw’r eisin ar y gacen yng Nghystadleuaeth Cynghrair Myfyrwyr a Hyfforddeion Pobi 2023

Mae dysgwyr Pobi, Patisserie a Melysion o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill casgliad o wobrau yng Nghystadlaethau Cynhadledd Flynyddol Cynghrair Myfyrwyr a Hyfforddeion Pobi (ABST) 2023.

Dathlu blwyddyn eithriadol o Chwaraeon yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Academïau Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro wedi dathlu eu tymor gorau erioed yng Ngwobrau Chwaraeon CAVC 2023.

Ansawdd y ddarpariaeth Addysg Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro wedi'i gadarnhau gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch

Mae ansawdd a safonau cyrsiau lefel prifysgol Coleg Caerdydd a’r Fro wedi’u cadarnhau gan adolygiad gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA).

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi modiwlau Cwricwlwm Gwrth-hiliaeth ar gyfer y sector addysg bellach

Wythnos yma, bu i Lywodraeth Cymru gyhoeddi modiwlau Cwricwlwm Gwrth-hiliaeth arwyddocaol ar gyfer y sector addysg bellach.