Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Dathlu prentisiaid gorau’r rhanbarth yng Ngwobrau Prentisiaethau Coleg Caerdydd a’r Fro 2023

Mae un ar hugain o’r prentisiaid gorau sy’n gweithio yng Nghymru wedi cael dathlu eu gwaith caled a’u hymroddiad yng Ngwobrau Prentisiaethau cyntaf Coleg Caerdydd a’r Fro i gael eu cynnal ar y campws ers dwy flynedd.

Uchelgeisiau myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn cyrraedd yr uchelfannau wrth i ICAT gynnal Ffair Yrfaoedd Awyrofod

Mewn ffair yrfaoedd arbennig a gynhaliwyd yn ddiweddar, cafodd dysgwyr Coleg Caerdydd a’r Fro gyfle i archwilio’r uchelfannau y gellir eu cyrraedd trwy ddilyn gyrfa yn y diwydiant Awyrofod.

Tri o fyfyrwyr CAVC wedi’u dyfarnu’n Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw am eu hymroddiad a’u gwasanaeth

Mae tri o ddysgwyr Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael y fraint o ddod yn Gadetiaid yr Arglwydd Raglaw ar gyfer Morgannwg Ganol.

Coroni prentisiaid o Goleg Caerdydd a’r Fro, Duncan a Nathan, fel y goreuon yn eu crefft yng Nghymru

Wrth i ni ddechrau ar yr Wythnos Prentisiaethau, mae Duncan Kinnaird a Nathan Kelly, dau brentis sy’n astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi’u henwi fel y rhai gorau yn eu crefft yn y wlad.