Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn croesawu ei Academïau Chwaraeon yn ôl ar gyfer hyfforddiant cyn y tymor gan gadw pellter cymdeithasol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi croesawu myfyrwyr talentog ei Academïau Chwaraeon yn ôl ar gyfer hyfforddiant cyn y tymor digyswllt gan gadw pellter cymdeithasol.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu llwyddiannau ei ddysgwyr Safon Uwch a BTEC

Heddiw mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu’r dysgwyr sydd wedi cael canlyniadau rhagorol, ennill lle yn y prifysgolion gorau a sicrhau llwybrau cynnydd.

CAVC yn cryfhau ei gynnig lefel prifysgol ymhellach gydag ystod o gyrsiau newydd sbon

Mae darpariaeth Prifysgol Coleg Caerdydd a'r Fro yn parhau i fynd o nerth i nerth. Ar ôl dod y coleg cyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd [ASA] ar gyfer Addysg Uwch y llynedd, mae'r Coleg wedi ychwanegu saith cwrs newydd sbon at ei bortffolio sydd eisoes yn canolbwyntio ar yrfa ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-2021.