Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Cyn fyfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Amanda yn graddio gyda Dosbarth Cyntaf

Mae cyn fyfyrwraig Gradd Sylfaen yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Amanda Truman, newydd raddio gyda gradd lawn a Dosbarth Cyntaf – yr anrhydedd fwyaf bosib.

Mahima o Goleg Caerdydd a’r Fro yn lansio ei gyrfa gyda phrentisiaeth yn Senedd Cymru

Mae ei phenderfyniad i lansio’i gyrfa â phrentisiaeth yng Nghymru yn hytrach na gradd brifysgol yn talu ar ei ganfed i Fwslim ifanc sydd eisoes wedi ennill gwobrau.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal sioe diwedd blwyddyn ar-lein i ddathlu gwaith ei fyfyrwyr Creadigol

Bydd Coleg Caerdydd a’r Fro yn lansio sioe diwedd blwyddyn ar-lein am ddim i’w gwylio ar gyfer y myfyrwyr Diwydiannau Creadigol ddydd Mawrth, 9fed Mehefin.

Yn y ffrâm – Myfyriwr CAVC Jacob i ymddangos yn arddangosfa anrhydeddus yr Academi Frenhinol

Mae myfyriwr Celf Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Jacob David wedi cael ei ddewis i arddangos yn Sioe Haf Artistiaid Ifanc yr Academi Frenhinol.

1 2