Newyddion

Datblygiadau newydd, cyflawniadau myfyrwyr a llawer mwy. Dysgwch am ein newyddion diweddaraf.

Gweithiwr allweddol gyda’r GIG Samantha yn rhoi hwb i’w sgiliau ar-lein gyda Choleg Caerdydd a’r Fro

Mae gweithiwr gyda’r GIG, Samantha Wileman, wedi bod yn mireinio ei sgiliau ar-lein gyda Choleg Caerdydd a’r Fro yn ystod y cyfyngiadau symud er mwyn ei helpu i wneud cynnydd yn ei gyrfa gyda’r gwasanaeth iechyd.

Coleg Caerdydd a’r Fro yn dathlu llwyddiant yn cefnogi’r Fyddin wrth gefn

CAVC ar gyfer Busnes yn dathlu ei lwyddiant gyda’i ddysgwyr milwrol a’i ymrwymiad parhaus i weithio gyda’r Lluoedd Arfog.

Seren y salon – Myfyrwraig trin gwallt Coleg Caerdydd a’r Fro Rhian wedi bod yn perffeithio ei sgiliau yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae myfyrwraig Trin Gwallt Lefel 3 Coleg Caerdydd a’r Fro, Rhian Lister, wedi bod yn manteisio i’r eithaf ar y cyfyngiadau symud, gan ddefnyddio pob cyfle i feithrin ei sgiliau yn torri a steilio gwallt.

Mae Bywydau Du o Bwys - Ein Datganiad

Mae’r digwyddiadau rydyn ni wedi bod yn dyst iddyn nhw yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi ysgwyd y byd. Maen nhw wedi tynnu sylw at yr angen am i unigolion a sefydliadau fel ei gilydd wneud safiad a sefyll yn erbyn anghydraddoldeb hirsefydlog a materion sy’n effeithio ar ein cymunedau ni.

Llwyddiant mawr myfyrwraig Gweinyddu yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Krasimira ym myd busnes!

Mae Krasimira Krasteva, myfyrwraig Gweinyddu Busnes Lefel 3 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn gwneud cynnydd o’i chwrs i brentisiaeth Gweinyddu Busnes yn Nhŷ’r Cwmnïau fis Medi.

1 2